Hľadaj

Assisi Basilica San Francesco Assisi Basilica San Francesco 

Brat Tomáš Lesňák bol zvolený za asistenta generálneho ministra minoritov

Slovenský minorita brat Tomáš Lesňák bol počas 202. generálnej kapituly rádu zvolený na obdobie šiestich rokov za nového asistenta generálneho ministra pre oblasť strednej a východnej Európy.

Generálna kapitula minoritov, ktorá prebieha v Assisi, po zvolení nového generálneho ministra brata Carlosa Alberta Trovarelliho pokračovala v pondelok voľbami do ďalších centrálnych  úradov. Kapitulné zhromaždenie zvolilo nové vedenie rehole tzv. definitórium – generálneho vikára, sekretára a ďalších šiestich asistentov generálneho ministra. Za nového asistenta generálneho ministra pre oblasť strednej a východnej Európy bol zvolený terajší predstavený slovenskej kustódie minoritov brat Tomáš Lesňák, a to na obdobie šiestich rokov.

 

Brat Tomáš sa narodil 30. júna 1976 v Levoči. Teologické štúdiá absolvoval v Krakove a v Ríme. Večné rehoľné sľuby zložil v roku 1999, kňazskú vysviacku prijal 30. júna 2001. Od roku 2011 pôsobil ako kustód – vyšší rehoľný predstavený bratov minoritov na Slovensku.

Na kapitule je zhromaždených 130 bratov z celého sveta. Aktuálne má rehoľa takmer 4000 bratov, pôsobí v 68 krajinách sveta so 680 komunitami.

-jb-

28 mája 2019, 18:45