Vatican News

Žilinský kňaz Ľubomír Majtán obhájil doktorát z teológie na rímskej Gregoriane

Doktorátne štúdium teológie na Pápežskej univerzite Gregoriana (PUG) úspešne zavŕšil kňaz Žilinskej diecézy Ľubomír Majtán, ktorý v minulosti pôsobil ako kaplán Slovenskej katolíckej misie v Ríme. V utorok 9. apríla obhájil dizertačnú prácu z odboru biblickej teológie na tému „Timotejov rast v zodpovednosti. Historicita a exemplárnosť Timoteja“.

Doktorskú práce písanú v taliančine vypracoval Ľubomír Majtán pod vedením prof. Antonia Pittu, riadneho profesora Nového zákona na Pápežskej lateránskej univerzite, ktorý je hosťujúcim profesorom PUG. Predsedom trojčlennej komisie pri obhajobe bol docent Fakulty teológie PUG Fabrizio Ficco, úlohy oponenta sa zhostila Rosalba Manes, docentka biblickej teológie na Fakulte misiológie PUG.   

Duchovný otec Ľubomír Majtán pochádza z Považskej Bystrice. V rokoch 2013 – 2017 viedol Slovenskú katolícku misiu v Ríme a v súčasnosti je tajomníkom žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa, ktorý bol na obhajobe doktorátu v Ríme osobne prítomný.

Čerstvý doktor teológie Ľubomír Majtán sa tesne po obhajobe krátko podelil na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu:

Rozhovor Ľ. Majtán (2 min.)

-jb-

10 apríla 2019, 13:24