Vatican News
2019.04.08 Visita card. Sandri a Praga 2019.04.08 Visita card. Sandri a Praga 

Kardinál Leonardo Sandri navštívil gréckokatolíkov v Prahe

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri uskutočnil cez víkend 6. - 7. apríla dvojdňovú návštevu Prahy. Stalo sa tak na pozvanie hlavy Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Českej republike Mons. Ladislava Hučka.

Kardinál Sandri sa v sobotu v Prahe stretol s gréckokatolíckymi kňazmi, ktorým predniesol reflexiu a viedol s nimi dialóg. Stretol sa aj s tamojším apoštolským nunciom Mons. Charlesom Danielom Balvom a s generálnym vikárom pražskej arcidiecézy Mons. Zdenkom Wasserbauerom v zastúpení kardinála Duku, ktorý bol v tých dňoch odcestovaný. V sprievode hostiteľov kard. Sandri navštívil Katedrálu sv. Víta.

V nedeľu kard. Leonardo Sandri spolu s apoštolským exarchom Ladislavom Hučkom slávil liturgiu v Katedrále sv. Klimenta. V homílii prefekt Kongregácie pre východné cirkvi pripomenul časy prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi a vyzdvihol jej vieru. Zároveň varoval pred rivalitou, rozdeleniami a ohováraním v rámci komunity, osobitne z dôvodu rozdielov národnej príslušnosti. Kardinál Sandri osobne pozdravil viaceré skupiny veriacich a zavítal aj do Kostola Najsvätejšej Trojice, kde sa na liturgii schádzajú i veriaci zo Slovenska, osobitne študenti.

Pražský apoštolský exarchát tvorí v súčasnosti viac než 20-tisíc veriacich, má 36 centier a 19 farností. Zloženie kňazov i veriacich sa od jeho vzniku v roku 1993 značne zmenilo. Mnoho z nich pochádza zo Slovenska a v posledných rokoch rapídne pribúda veriacich z Ukrajiny.

Pražský apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko pochádza zo Slovenska, narodil sa v roku 1948 v Prešove. Za kňaza bol vysvätený v roku 1996 križevským vladykom Slavomírom Miklovšom.  Po získaní doktorátu z dogmatickej teológie v roku 2004 vyučoval na košickom teologickom inštitúte. Pôsobil aj ako špirituál v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. V roku 2003 ho Ján Pavol II. vymenoval za druhého apoštolského exarchu pre gréckokatolíkov v Česku a za titulárneho biskupa orejského.

-zk-

08 apríla 2019, 16:46