Hľadaj

Vatican News
2019.03.23 Mons. Jozef Adamec (1935-2019) vescovo emerito di Altoona-Johnstown, USA 2019.03.23 Mons. Jozef Adamec (1935-2019) vescovo emerito di Altoona-Johnstown, USA 

Vo veku 83 rokov zomrel v USA biskup so slovenskými koreňmi Jozef Adamec

Dňa 20. marca 2019 zomrel vo veku 83 Mons. Jozef Viktor Adamec, emeritný biskup diecézy Altoona-Johnstown v USA. Bol organizátorom duchovného a národného života Slovákov v USA. Ako kňaz bol inkardinovaný do Nitrianskej diecézy.

Na Mons. Jozefa Adamca si pre Vatikánsky rozhlas zaspomínal kardinál Jozef Tomko, jeho dlhoročný priateľ ešte z čias jeho prípravy na kňazstvo v Ríme a tiež ako jeho svätiteľ na biskupa v roku 1987. Okrem spomienky na miernu a dobrosrdečnú povahu biskupa Adamca kardinál Tomko prezradil, ako ho osobne získal pre myšlienku opustiť rodnú Ameriku a pripraviť sa štúdiami v Ríme na predpokladané budúce kňazské pôsobenie na Slovensku, a to konkrétne v Nitrianskej diecéze, v súlade s prianím slovenského dobrodincu, ktorý mu financoval štúdiá.

Mons. Jozef Adamec v spomienkach kard. Tomka (3 min.)

Mons. Jozef Adamec sa narodil 13. augusta 1935 v meste Bannister v Michigane ako syn slovenských rodičov, ktorí sa do USA vysťahovali z Trenčianskej Závady. Základnú a vyššiu školu absolvoval v rodnom meste, univerzitné štúdium začal na Michiganskej štátnej univerzite. Od roku 1955 pokračoval v Ríme, v Kolégiu Nepomucenum, kde bol vtedy vicerektorom terajší kardinál Jozef Tomko. Teológiu študoval na Lateránskej univerzite s úmyslom pôsobiť raz ako kňaz na Slovensku. Kňazskou vysviackou 3. júla 1960 bol inkardinovaný do Nitrianskej diecézy.

Keďže na Slovensko nemohol odísť, vrátil sa do USA. V roku 1965 ho vymenovali za cirkevného notára, neskôr bol tajomníkom biskupa a do roku 1977 riaditeľom biskupskej kancelárie v Saginawe. Dňa 17. marca 1987 bol menovaný za biskupa diecézy Altoona-Johnstown. Jeho biskupská vysviacka 20. mája 1987 bola sviatočným dňom celej slovenskej emigrácie v Amerike. Hlavným svätiteľom bol kardinál Jozef Tomko.

Okrem zodpovednosti za diecézu zastupoval Mons. Jozef Adamec záujmy americko-slovenských katolíkov v Biskupskej konferencii USA. V roku 1973 sa stal predsedom Združenia slovenských katolíkov. Po prijatí biskupskej hodnosti v roku 1987 sa tohto predsedníctva vzdal. Bol predsedom Konferencie slovenského kléru v USA, ktorá podporuje doteraz Pápežský ústav a kolégium svätého Cyrila a Metoda a hradí štipendiá slovenským študentom. 

Aktívne sa zaujímal o život Cirkvi na Slovensku, ktorú mnohorako podporoval. Na Cyrilometodskej púti v Nitre 5. júla 2007 bol slávnostným celebrantom a kazateľom. Krátko pred smrťou ho navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pri rozlúčke ho uistil o modlitbe za Slovensko, konkrétne za Nitriansku diecézu. (Zdroje: TK KBS, Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska)

-jb-

23 marca 2019, 20:02