Vatican News
Papa Pio XII e Madonna Regina Papa Pio XII e Madonna Regina 

Pred 80 rokmi bol zvolený za pápeža Pius XII. – Eugenio Pacelli

Presne pred 80 rokmi, 2. marca 1939, bol v deň svojich narodenín zvolený na pápežský stolec pápež Pius XII. - Eugenio Pacelli (1876 – 1958). Pápežom sa stal v neľahkých časoch, len pár mesiacov po jeho zvolení vypukla Druhá svetová vojna.

Intronizácia Pia XII. ako v poradí 260. pápeža Svätej rímskej cirkvi sa konala 12. marca 1939. Jeho pontifikát trval 19 rokov.

Edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornielli vo svojom aktuálnom editoriáli nazýva Pia XII. „mostom“ medzi dvoma epochami. Ako píše, „jeho pontifikát treba ešte do hĺbky preštudovať“. Pripomína, že pápež Pius XII. do svojho magistéria uviedol niekoľko noviniek, ktoré neskôr potvrdil aj Druhý vatikánsky koncil.

„Pápež Pacelli zblízka poznal temné stránky dvadsiateho storočia, bol rukojemníkom boľševických revolucionárov, videl zrod nacizmu, ktorého nebezpečenstvo skonštatoval už ako mladý apoštolský nuncius v Mníchove, čo ho viedlo k tomu, že v liste kardinálovi Pietrovi Gasparrimu napísal, «ako je nacionalizmus azda tou najnebezpečnejšou herézou našej epochy»“.    

Ešte ako vatikánsky štátny sekretár bol Pacelli „verným spolupracovníkom Pia XI., s ktorým zdieľal averziu k totalitným ideológiám, ale aj pokusy nájsť modus vivendi s tými najnepriateľskejšími štátmi, ktorý by kresťanom garantoval aspoň minimum slobody,“ pripomína Tornielli.

Navyše, „bol to pápež, ktorý bol za svojho života veľmi obdivovaný a milovaný. Bol mu uznaný titul defensor civitatis (obranca mesta), ako protagonistovi veľkého diela milosrdnej lásky v prospech prenasledovaných.“

Tornielli sa vyjadruje aj ku skutočnosti, že osobnosť Pia XII. sa neskôr stala terčom propagandy.  

„Istá historiografická debata, dnes už konečne menej plamenná, ho prezentovala ako „pápeža mlčania“, kvôli jeho postoju v priebehu Holokaustu. Avšak komplexnejšie a dôkladnejšie posúdenie jeho pontifikátu pomáha porozumieť, ako pápež Pacelli so svojimi rozhodnutiami a svojím magistériom bol  mostom medzi jednou epochou a tou ďalšou, aj v cirkevnej oblasti.   Bol to on, kto v roku 1952, počas studenej vojny, tvárou v tvár komunizmu ako prvý aktualizoval tradičné kresťanské rozlíšenie medzi pochybením a tým, kto pochybil.“

Počas Druhého Vatikánskeho koncilu bol najcitovanejším pápežom. Práve on zmedzinárodnil kolégium kardinálov. A v prepočte na množstvo ceremónií, ktorým predsedal, kanonizoval relatívne najväčší počet žien oproti svojim predchodcom i nástupcom, sumarizuje v editoriáli Andrea Tornielli.

Pontifikát Pia XII. a jeho emblematické momenty

Emblematické momenty pontifikátu Pia XII. prehľadne približuje publikácia Vatikánskeho knižného vydavateľstva s názvom: Pius XII.: Človek a pontifikát (1876-1958), ktorá bola pôvodne katalógom k výstave pri príležitosti 50. výročia smrti tohto pápeža, konanej v roku 2008-2009 vo Vatikáne.

Protivojnový postoj

„Nič nie je stratené mierom, všetko môže byť stratené vojnou“ – tak znie slávny výrok Pia XII. z rozhlasového posolstva 24. augusta 1939, ktorým sa obrátil na vlády všetkých národov s výzvou o spravodlivosť a pokoj. „Spravodlivosť si razí cestu prostredníctvom rozumu, a nie zbraní“, uviedol. Po bombardovaní Ríma 19. júla 1943 sa Pius XII. napriek protokolu vybral z Vatikánu do najviac zasiahnutej časti  San Lorenzo, kde zahynulo okolo tritisíc ľudí.  Známe sú zábery, kde pri ruinách obklopený tlačiacim sa davom rozprestiera ruky modliac sa k Bohu, hľadiac do neba.

Svätý rok 1950

Na rok 1950 pápež Pius XII. vyhlásil veľké jubileum Cirkvi. „Vyhlásil Svätý rok po biedach Druhej svetovej vojny. Zvolal do Ríma ľudí všetkých národov, aj tých, ktoré boli predtým vzájomne vo vojne,“ pripomína cirkevný historik a relátor kauzy blahorečenia Pia XII. páter Peter Gumpel SJ v televíznom dokumente, ktorý v Taliansku uvedú aj pri súčasnom výročí. Počas jubilejného roka Pius XII. absolvoval početné audiencie rozličných skupín veriacich, pričom neraz v ústraní spovedal tých účastníkov, ktorí ho o to požiadali.

Mariánska úcta

Poslanie Pia XII. bolo späté s Pannou Máriou. V roku 1940 definitívne uznal Fatimské zjavenia a v roku 1950 ustanovil dogmu o Nanebovzatí Panny Márie. Za biskupa bol Eugenio Pacelli vysvätený presne v deň prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime, 13. mája 1917. Počas svojho pontifikátu sa viackrát stretol s fatimskou vizionárkou sestrou Luciou. 

Pius XII. bol podporovateľom rodiny a obrancom života. Rázny postoj zachovával ku kresťanom sympatizujúcim s komunizmom.

-zk, jb-

02 marca 2019, 18:11