Hľadaj

Vatican News
2015-06-12 Ritiro Spirituale Mondiale dei Sacerdoti 2015-06-12 Ritiro Spirituale Mondiale dei Sacerdoti 

Počet katolíckych kňazov rastie v Afrike a Ázii, inde ubúda

Celosvetovo katolíkov pribúda, a to najmä v Afrike a Ázii, avšak zaznamenaný je pokles počtu kňazov i seminaristov. Informuje o tom Vatikánska ročenka 2019 a Cirkevná štatistická ročenka 2017 (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017), o ktorých redakciu sa postaral Centrálny úrad štatistiky Cirkvi. Obe publikácie, ktoré vydala Vatikánska typografia, sú momentálne k dispozícii v kníhkupectvách.

Celosvetové údaje z konca roka 2017 hovoria o vzraste počtu pastoračných pracovníkov o 0,5% oproti predchádzajúcemu roku. Z celkového počtu pastoračných pracovníkov tvoria klerici 10,4%. Na úrovni kontinentov sa však zastúpenie kňazov rôzni: v Afrike kňazi tvoria 6,4% pastoračných pracovníkov, v Amerike 8,4%, v Európe 19,3% a v Oceánii 18,2%. V Ázii sa pomer zhoduje so svetovým priemerom.

Kňazov celkovo ubúda, výnimkou je Afrika a Ázia

Štatistické údaje zároveň poukazujú na celkový pokles počtu kňazov, čo je po prvýkrát od roku 2010, hoci ide len o menej než jedno promile: z počtu 414 969 v roku 2016 na 414 582 v roku 2017. Naopak zaznamenaný je nárast počtu biskupov, stálych diakonov, laických misionárov a katechétov.

Klesá zároveň i počet kandidátov na kňazstvo. Zatiaľ čo v roku 2016 ich bolo 116 160, v roku 2017 bol ich počet 115 328, čo predstavuje pokles o 0,7%. Z hľadiska kontinentov sú počty seminaristov uspokojujúce v Afrike a Ázii, zatiaľ čo v Európe a Amerike je evidentný výrazný pokles. Z celkového počtu seminaristov sa v Európe nachádza 14,9%, v Amerike 27,3%, v Ázii 29,8% a v Afrike 27,1%.

Takmer polovica z 1,3 miliardy katolíkov žije v Amerike

Ako vyplýva z údajov štatistickej ročenky 2017, z celkového počtu sedem miliárd a 408 miliónov obyvateľov planéty tvoria katolíci 17,7%, čiže jednu miliardu 313 miliónov. Z nich 48,5 % žije v Amerike, 21,8% v Európe, 17,8% v Afrike, 11,1% v Ázii a 0,8% v Oceánii. Údaje z rokov 2016 a 2017 poukazujú na rast katolíkov na všetkých územiach: celosvetovo ide o nárast o 1,1%. V Afrike je zaznamenaný nárast o 2,5%, v Ázii o 1,5%, Európa je jediným kontinentom, ktorý má takmer nulový trend vzrastu (s 0,1%), zatiaľ čo na Americkom kontinente je vzrast 0, 96%, čo je menej než celosvetový trend.

Množstvo katolíkov v prepočte na celkový počet obyvateľov jednotlivých geografických oblastí sveta je nasledovný: V Európe katolíci tvoria 39,7% jej obyvateľov, v Afrike je to 19,2% a v Ázii 3,3%. Pokiaľ ide o americký kontinent, tu sú výrazné rozdiely medzi jednotlivými jeho geografickými oblasťami: v Severnej Amerike tvoria katolíci 24,7% obyvateľov, v Strednej Amerike 84,6% a v Južnej Amerike je to 86,6%.

-zk-

14 marca 2019, 15:33