Vatican News
Mons. Pavol Hnilica SJ (1921 – 2006) Mons. Pavol Hnilica SJ (1921 – 2006) 

Osobnosť a dielo biskupa Pavla Hnilicu SJ predstavia na medzinárodnej konferencii

Osobnosť a dielo biskupa Pavla M. Hnilicu SJ (1921 – 2006) bude predmetom medzinárodnej vedeckej konferencie 29. marca v Bratislave na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Biskup Pavol Hnilica SJ sa narodil v roku 1921 v Uňatíne (okr. Krupina), v roku 1941 vstúpil k jezuitom a rok po kňazskej vysviacke prijal 2. januára 1951 tajne biskupské svätenie z rúk Mons. Róberta Pobožného. V auguste toho istého roku sám vysvätil za biskupa Jána Chryzostoma Korca SJ.

Život biskupa Hnilicu ďalej pokračoval v Ríme, kde sa stal legendou ako iniciátor diel evanjelizácie a solidarity, najmä s Cirkvou pod útlakom komunistického režimu, ako aj zakladateľom spoločenstva zasväteného života. Zomrel v roku 2006 a pochovaný je v Trnavskej katedrále.

V piatok 29. marca v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici od 9. hodiny ráno priblíži rozličné dimenzie života, činnosti a vzťahov biskupa Pavla Hnilicu trinásť príspevkov odborníkov a sedem svedectiev pamätníkov. V štyroch blokoch programu postupne vystúpia nasledujúci odborníci:

Róbert Letz priblíži formáciu, kňazskú a biskupskú vysviacku Pavla Hnilicu v kontexte slovenských cirkevných dejín, Emília Hrabovec sa zameria na tému Pavol M. Hnilica a Svätá stolica, František Vnuk na rolu biskupa Hnilicu na Druhom vatikánskom koncile, Milan Hudaček SJ predstaví Pavla Hnilicu ako jezuitu, Rudolf Grulich osvetlí kontakty biskupa s organizáciou Kirche in Not a nemeckými biskupmi a Jozef Rydlo jeho miesto v rámci slovenského exilu.

Tému Pavol Hnilica očami Štátnej bezpečnosti predstaví Beata Katrebová Blehová. O vzťahu biskupa k Hnutiu fokoláre bude hovoriť Martin Uher a ako zakladateľa Hnutia Pro Deo et fratribus a Rodiny Panny Márie ho predstaví Paul M. Sigl.

Leo Maasburg osvetlí kontakty biskupa Hnilicu s Matkou Terezou a tiež aj jeho tajnú cesta do Moskvy v roku 1984 a zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ľubomír Hlad poukáže na Hnilicov mariánsky rozmer a vzťah k Fatime a napokon Mons. Viliam Judák priblíži záverečnú kapitolu života biskupa Pavla Hnilicu po návrate na Slovensko.   

Medzi svedectvami pamätníkov, ktoré odznejú priamo alebo v dokumentárnom zázname, prehovoria osobnosti ako Mons. Tomash Peta, Mons. Vlastimil Kročil, Wanda Poltawska, Ján Ďurica SJ, Anne Roman, kard. Ján Chryzostom Korec a kard. Jozef Tomko.

Na podujatí sa organizačne podieľajú Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Rada pre históriu Konferencie biskupov Slovenska, Združenie Pro Deo et fratribus – Rodina Panny Márie a Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej.

-jb-

(Aktualizované: 27.3.2019, 18:12) 

27 marca 2019, 10:53