Hľadaj

Vatican News
Theodore McCarrick Theodore McCarrick 

Cirkevný rozsudok pozbavil bývalého kardinála McCarricka klerického stavu

Kongregácia pre náuku viery uzavrela trestnú kauzu emeritného arcibiskupa Washingtonu Theodoreho McCarricka potvrdením trestu prepustenia z klerického stavu. Rozsudok pre niekdajšieho kardinála definitívne potvrdil pápež František.

Emeritný washingtonský arcibiskup, 88-ročný Theodore Edgar McCarrick bol uznaný vinným z navádzania na hriech v rámci spovede a z hriechov proti šiestemu prikázaniu Desatora s mladistvými i dospelými osobami, s priťažujúcou okolnosťou zneužitia moci. V sobotu 16. februára o rozsudku oficiálne informovala Kongregácia pre náuku viery týmto oznámením:

„Dňa 11. januára 2019 kongres (Congresso) Kongregácie pre náuku viery vydal dekrét uzatvárajúci trestný proces s Theodorem Edgarom McCarrickom, emeritným arcibiskupom Washingtonu, D.C., ktorým bol obvinený uznaný vinným z nasledujúcich deliktov ako klerika: navádzanie na hriech v rámci spovede a prestúpenie šiesteho prikázania Desatora s mladistvými i dospelými, s priťažujúcou okolnosťou zneužitia moci, na základe čoho mu bol udelený trest prepustenia z klerického stavu. Dňa 13. februára 2019 riadne zasadnutie (Feria IV) Kongregácie pre náuku viery preskúmalo argumenty predložené v jeho odvolaní sa proti rozsudku a rozhodlo o potvrdení dekrétu kongresu. Toto rozhodnutie bolo oznámené Theodoremu McCarrickovi dňa 15. februára 2019. Svätý Otec potvrdil definitívnu povahu tohto rozhodnutia podľa normy zákona, čím je prípad rozsúdený (res iudicata), čiže nepripúšťa ďalšie odvolanie.“

Vývoj kauzy kardinála McCarricka

V septembri 2017 Newyorská arcidiecéza informovala Svätú stolicu o obvinení zo sexuálneho zneužívania maloletých, vznesenom proti kardinálovi McCarrickovi zo strany muža, ktorý bol v 70-tych rokoch, na ktoré sa záležitosť vzťahuje, ešte nedospelý.

V júni 2018 vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin podľa inštrukcií pápeža Františka vydal pokyn, aby kardinál McCarrick verejne nevykonával kňazskú službu.

Keď vyšetrovanie prípadu potvrdilo vierohodnosť obvinení, Svätý Otec 28. júla 2018 prijal zrieknutie sa emeritného arcibiskupa McCarricka kardinálskeho titulu a dal mu zákaz vykonávania verejnej služby s utiahnutím sa k modlitbe a pokániu.

Prefekt Kongregácie pre biskupov kard. Marc Ouellet v otvorenom liste zo 7. októbra 2018 reagoval na obvinenia vyjadrené zo strany bývalého nuncia vo Washingtone Mons. Viganò ohľadom správnosti postupu Svätej stolice a samotného pápeža Františka v riešení prípadu McCarricka.

Rozsudok trestného tribunálu Kongregácie pre náuku viery odobrený pápežom Františkom definitívne potvrdil vinu kardinála McCarricka a stanovil pre neho najvyšší kánonický trest, ktorým je pozbavenie klerického stavu.

-jb-

16 februára 2019, 12:18