Hľadaj

Vatican News

Desiati mladí v Paname obedovali s pápežom Františkom

Pápež František je známy tým, že počas apoštolských ciest dáva priestor aj súkromným stretnutiam s jednotlivcami či skupinami. Na stretnutia mimo programu si našiel čas aj počas Svetových dní mládeže v Paname. Stihol už prijať niekoľko skupín mladých pútnikov sprevádzaných biskupmi. Nechýbal ani tradičný obed s vybranými dobrovoľníkmi SDM.

V sobotu 26. januára Svätý Otec obedoval v priestoroch Seminára sv. Jozefa v Panama City s desiatimi vybranými zástupcami z radov účastníkov SDM a miestnym arcibiskupom. V kaplnke seminára sa po obede stretol so skupinou 50 domácich seminaristov, ktorí sa s ním mali možnosť aj spoločne vyfotografovať.

V ten istý deň v ranných hodinách prijal 40 mladých Poliakov, ktorí sa do Panamy priplavili na plachetnici nazvanej „Dar mládeže“ pri príležitosti stého výročia získania nezávislosti ich vlasti. Neskôr počas dopoludnia, ešte pred vstupom do Baziliky v Panama City, kde slávil svätú omšu, Svätý Otec pozdravil 200-člennú skupinu francúzskych mladých v sprievode vikára Parížskej arcidiecézy Mons. Benoista de Sinetyho.

Ďalšou skupinou, ktorú pápež prijal v Paname, boli  mladí, ktorí sa zapojili do aktivít pápežskej kultúrno-vzdelávacej nadácie Scholas Occurentes v Haiti, Paname a Hondurase. Svätý Otec im venoval chvíľu svojho času v piatok v priestoroch apoštolskej nunciatúry. V piatok ráno pred cestou do väznice pre mladistvých pápež osobne pozdravil aj skupinu 450 mladých Kubáncov sprevádzaných dvoma ich biskupmi. Stretol sa s nimi v kolégiu, kde sú ubytovaní, neďaleko apoštolskej nunciatúry.

Pri svojich apoštolských cestách Svätý Otec už tradične venuje čas i svojim spolubratom jezuitom z miestnych komunít. Stretnutie s nimi sa očakáva počas záverečných dní pápežovej návštevy Panamy.

-zk-

26 januára 2019, 19:29