Vatican News
Generálny sekretár Synody biskupov, kardinál Lorenzo Baldisseri Generálny sekretár Synody biskupov, kardinál Lorenzo Baldisseri   (Synod2018)

Kardinál Baldisseri: Od synody o mladých k synode o Amazónii

Nový rok prinesie ďalšiu biskupskú synodu, so zameraním na Amazóniu. Po synode o mladých, viere a rozlišovaní povolania, pri ktorej sa uviedli do praxe niektoré nové prvky, pôjde tentoraz o synodu špeciálneho charakteru, vysvetlil kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Synody biskupov. Synoda v októbri 2019 v Ríme bude na tému „Amazónia: nové cesty pre Cirkev a integrálnu ekológiu“.

V rozhovore pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano kardinál Lorenzo Baldisseri hodnotí skúsenosť zo synody o mladých, ktorá sa skončila pred dvomi mesiacmi ako veľmi pozitívnu:

Pozitívnu skúsenosť synody o mladých

„Bola to krásna cirkevná a ľudská skúsenosť, ktorá obohatila všetkých zapojených do práce i ľudí zvonka. Významným bol prístup so vzájomne zohratým a pokojným zaangažovaním účastníkov, počnúc mladými ľuďmi, ktorí prispeli svojimi skúsenosťami a svojím nadšením.“

Podľa kardinála Baldisseriho synoda o mladých vytvorila istý vzor, ktorý možno využiť pri pastorácii cirkevných spoločenstiev. Dodáva, že ak Cirkev povzbudzuje a oceňuje zapojenie sa mladých ľudí, rovnako je dôležité sprevádzať ich na ceste nasledovania Ježiša:

„Treba byť prítomnými v miestach, kde trávia svoj deň, vedieť počúvať ich pochybnosti a neistoty, ako aj ich nádeje a túžby po dobre, byť im blízko, aby sme mohli v pravom okamihu povedať Slovo s veľkým „S“ a ukázať to vlastným svedectvom života. Viac ako veľké kázne alebo presvedčivé prejavy, dnešní mladí ľudia potrebujú mať po boku dôveryhodných ľudí, ktorí stelesňujú novosť evanjelia, pričom uznávajú aj svoje obmedzenia a ťažkosti.“

Nové prvky v príprave a priebehu synody

Pri synode o mladých sa po prvý raz aplikovali nové normy apoštolskej konštitúcie Episcopalis communio. Podľa kardinála Baldisseriho najvýznamnejšou novinkou nového pápežského textu je „transformácia synody z udalosti na proces, na ktorom sa rôznymi spôsobmi podieľajú nielen biskupi, ale aj všetci ostatní členovia Božieho ľudu“.

Je to proces v troch fázach, vysvetľuje generálny sekretár synody. Prvou bola dvojročná príprava, ktorá vyvrcholila predsynodným stretnutím v marci, druhou bolo samotné valné zhromaždenie, a tretia fáza je aplikačná, ktorá sa práve začala a týka sa príslušného dikastéria, biskupských konferencií, jednotlivých cirkví a všetkých ostatných cirkevných orgánov.

Taliansky kardinál vymenúva konkrétne nové prvky synody:

Po obradnej stránke sa to týkalo úvodnej intronizácie knihy Evanjelia, čo všetkým viditeľne pripomínalo, že „učiteľský úrad nie je nadradený Božiemu slovu, ale mu slúži“, ako čítame v č. 10 „Dei Verbum“. Väčší priestor bol vyhradený práci v malých skupinách, v prospech slobodnej výmeny názorov medzi synodálnymi otcami. Nové spôsoby voľby synodálnych orgánov, v rámci čoho sa Rada generálneho sekretariátu rozrástla čo do zloženia a reprezentatívnosti.“

Odkaz synody o mladých: dôvera a nádej

Odkaz synody o mladých zhŕňa kardinál Baldisseri nasledovne:

„Je to mocné posolstvo dôvery a nádeje. Dôvery mladým ľuďom, ich schopnostiam, ich túžbe žiť plný a zmysluplný život, v duchu úprimnej lásky a autentického dobra, prítomného v ich srdci. ... A ďalej je to posolstvo nádeje, pretože tú dnes potrebujeme, vo svete, v ktorom sa na horizonte nachádzajú mraky a hustá hmla na cestách života mládeže. ... Synodálne zhromaždenie jasne ukázalo, že u mladých ľudí je prítomné úprimné hľadanie zmyslu a pravdy, túžba po žasnutí a obdivuhodných veciach, ochota prispieť k vytváraniu lepšieho sveta, ľudskejšieho i božskejšieho zároveň.“

Amazónia: nové cesty pre Cirkev a integrálnu ekológiu

„Amazónia: nové cesty pre Cirkev a integrálnu ekológiu“to je téma budúcej synody, ktorá sa zíde v Ríme v októbri 2019. Na rozdiel od tohtoročnej riadnej synody pôjde tentoraz o synodu špeciálnu, čiže zameranú na regionálnu tému, avšak s celocirkevným dosahom. O výbere témy rozhodol pápež František už v novembri 2017.

Budúca synoda sa týka dvoch veľmi dôležitých a zároveň komplexných aspektov, vysvetľuje kardinál Baldisseri:

„Prvý sa zameriava na poslanie Cirkvi v amazonskom regióne s pohľadom na výskum a reflexiu o cirkevných otázkach počnúc od katechézy až po kresťanskú formáciu, od liturgického sviatostného života až po zasvätený život a služobníkov Cirkvi, od inkulturácie po ľudovú nábožnosť.

Druhý, spojený s prvým, je aspekt integrálnej ekológie, ktorá sa ponúka ako skutočná alternatíva ku kríze amazonského pralesa, pľúc rozhodujúceho významu pre planétu, a na obranu populácií, ktoré obývajú toto obrovské územie. Téma samozrejme zahŕňa environmentálnu, sociálnu, kultúrnu, politickú a ekonomickú ekológiu planéty, domorodú otázku, výchovno-vzdelávaciu oblasť a ekologickú spiritualitu.“

Osobný dôraz pápeža Františka na Amazóniu

Ako ďalej vysvetlil kard. Baldisseri, oblasť Amazónie bola predmetom záujmu pápeža Františka už za čias, keď bol kardinálom a arcibiskupom Buenos Aires, čo sa ukázalo ešte naliehavejším pri 5. všeobecnej konferencii biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku slávenej v brazílskej Aparecide v roku 2007. Dokument, ktorý z konferencie vyšiel, redigovaný samotným arcibiskupom Bergogliom, sa vyslovene zmieňuje o Amazónii s dôrazom na jej ochranu.

Pápež František navyše pri návšteve peruánskeho mesta Puerto Maldonado v januári tohto roka vymenoval rad hrozieb pre amazonskú oblasť. Na jednej strane sú to nové ťažobné trendy, veľké hospodárske záujmy zamerané na ropu, plyn, drevo, zlato, agropriemyselné monokultúry; na druhej strane sú to niektoré politiky, podporujúce ochranu prírody bez zohľadnenia ľudskej bytosti a v skutočnosti tak ohrozujúc samotné amazonské obyvateľstvo.

Kardinál Baldisseri na záver rozhovoru pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano dodáva:

„Dnes sa Cirkev špeciálnou synodou mobilizuje v záujme zapojenia katolíckeho sveta a všetkých organizácií zodpovedných za ochranu stvorenia, životné prostredie a ekológiu. Chce vyslať silné posolstvo integrálnej ekológie, vo svetle encykliky Laudato si´, a každému tak povedať, že musíme premýšľať a vytvoriť nové stratégie s cieľom urýchliť procesy rešpektovania a zachovania stvorenstva, ktoré je spoločným domovom. Integrálna ekológia ide ruka v ruke s poslaním Cirkvi, ktorá touto synodou chce nájsť a uplatniť ďalšie cesty pre novú a účinnú evanjelizáciu národov, ktoré obývajú túto oblasť.“

-mh, jb-

29 decembra 2018, 16:47