Hľadaj

Vatican News
OBISPOS BURKINA FASO OBISPOS BURKINA FASO 

Cirkev USA venuje milión dolárov na formáciu v Afrike

Konferencia biskupov USA venuje milión dolárov pre Afriku na projekty pre formáciu klerikov a na podporu pastorácie. Suma pochádza zo zbierok veriacich do Fondu solidarity.

Celkovo ide o 33 projektov pre biskupské konferencie a diecézy v rozličných častiach Afriky. Medzi nimi napríklad: projekty podporujúce dostupnosť služieb prirodzeného plánovaného rodičovstva v Ugande, projekty na vytvorenie celokontinentálnej platformy Hnutia katolíckych študentov, projekty formácie kléru v oblasti riadenia i ochrany detí a maloletých v Zambii a projekty podporujúce integráciu sociálnej náuky Cirkvi do kňazskej formácie v africkom regióne Veľkých jazier.

-zk-

14 decembra 2018, 16:29