Hľadaj

Vatican News
Logo apoštolskej cesty do Spojených erabských emirátov Logo apoštolskej cesty do Spojených erabských emirátov 

Apoštolský vikár Južnej Arábie: Pápež bude v Abú Zabí sláviť verejnú omšu

Po ohlásení apoštolskej cesty pápeža Františka do Spojených arabských emirátov v dňoch 3. – 5. februára 2019 apoštolský vikár Južnej Arábie Mons. Paul Hinder publikoval list, v ktorom informuje, že súčasťou pápežovho programu bude aj verejné slávenie svätej omše.

Pôjde o vôbec prvú návštevu pápeža na Arabskom polostrove. Podľa slov Mons. Hindera podrobný program veľmi krátkej a presne naplánovanej cesty bude zverejnený pred Vianocami.

„Môžem však už teraz povedať, že pápež František bude sláviť verejnú svätú omšu v Abú Zabí v utorok 5. februára dopoludnia,“ píše apoštolský vikár Južnej Arábie. Dodáva, že už sa zariaďujú veci, aby sa na tejto historickej udalosti mohlo zúčastniť čo najviac miestnych veriacich.

O svojich očakávaniach prínosu apoštolskej cesty pre tamojšiu katolícku komunitu Mons. Hinder píše:

Prial by som si, aby krátka návšteva bola momentom prehlbovania

našej viery a našej vernosti Rímskemu biskupovi, ktorý je hlavou kolégia všetkých biskupov. Prosím, modlite sa, aby táto návšteva bola duchovnou udalosťou. Modlite sa za vládcov tejto krajiny, ktorí túto návštevu umožňujú.“

V liste apoštolský vikár ďakuje vláde Spojených arabských emirátov „za jej štedrosť, nielen že umožnila návštevu, ale že veľkodušne poskytla priestory na slávenie omše.“ Žiada tiež o rešpektovanie pokynov špeciálneho organizačného tímu miestnej cirkvi, ktorý bude úzko spolupracovať s vládou na tom, aby návšteva prebehla hladko a podľa plánu.

„Vítame pápeža Františka s otvoreným srdcom a modlíme sa so svätým Františkom z Assisi: «Urob ma nástrojom tvojho pokoja!» Nech je návšteva dôležitým krokom v dialógu medzi moslimami a kresťanmi a prispeje k vzájomnému porozumeniu a mierovému procesu v oblasti Blízkeho východu.

Po týchto slovách apoštolský vikár vyjadruje želanie, aby sa do všetkých záväzných svätých omší v tomto čase prípravy vkladala osobitná prosba „za duchovne úspešnú návštevu Svätého Otca v Spojených arabských emirátoch“.

V krátkom čase bude spustená oficiálna internetová stránka, ktorá bude slúžiť na všetky komunikácie a otázky týkajúce sa omše, oznamuje Mons. Hinder. Svoj list uzatvára prosbou k Panne Márii: „Naša Pani Arábie, oroduj za pápeža Františka, oroduj za nás všetkých!“

-mh, jb-

11 decembra 2018, 12:26