Hľadaj

Vatican News
Slávnosť blahorečenia v Orane, Alžírsko Slávnosť blahorečenia v Orane, Alžírsko 

V alžírskom Orane blahorečili 19 mučeníkov z rokov 1994-1996

Cirkev dnes v alžírskom Orane vyhlásila za blahoslavených 19 mučeníkov z obdobia rokov 1994-1996. Okrem niekdajšieho biskupa oranskej diecézy Pierra Claverieho z rádu dominikánov je v skupine 12 mužov a 6 žien z rozličných reholí. Siedmi trapisti z Tibhirine sú dobre známi aj z francúzskeho filmu „O bohoch a ľuďoch“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Beatifikačnej slávnosti v Chráme Notre-Dame de Santa Cruz v Orane predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Becciu. Svätý Otec slávnosť blahorečenia spomenul pri dnešnej modlitbe Anjel Pána a veriacim do Alžírska zaslal aj list s osobitným posolstvom.

Pápež František pripomenul odkaz nových blahoslavených

V príhovore k veriacim na Vatikánskom námestí dnes pápež František predstavil 19 nových mučeníkov ako „pokorných budovateľov pokoja a hrdinských svedkov kresťanskej lásky“:

„Dnes sú vo Svätyni Notre-Dame de Santa Cruz v Alžírsku

 vyhlásení za blahoslavených biskup Peter Claverie a 18 spoločníkov – rehoľníkov i rehoľníčok, ktorí boli zabití z nenávisti voči viere. 19 nových blahoslavených! Títo mučeníci našich čias boli vernými ohlasovateľmi Evanjelia, pokornými budovateľmi pokoja a hrdinskými svedkami kresťanskej lásky: biskup, kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a laici. Ich odvážne svedectvo je zdrojom nádeje pre komunitu katolíkov Alžírska a semienkom dialógu pre celú spoločnosť. Nech je toto blahorečenie pre všetkých stimulom k spoločnému budovaniu sveta bratstva a solidarity. Aplauz pre nových blahoslavených!“

Posolstvo Svätého Otca alžírskym veriacim

„Prijmite moje bratské povzbudenie, aby táto slávnosť pomohla uzdraviť rany minulosti a vytvoriť nový dynamizmus kontaktov a spolunažívania podľa vzoru našich blahoslavených.“  To sú slová z listového posolstva pápeža Františka k dnešnému blahorečeniu v ich vlasti. Svätý Otec pri tejto príležitosti pripomenul aj sv. Augustína, ktorého život sa spája s týmito miestami:

„Pripomínajúc si smrť týchto 19 kresťanských obetí v Alžírsku, katolíci v tejto krajine a vo svete chcú oslavovať vernosť týchto mučeníkov plánu pokoja, ktorý Boh inšpiruje u všetkých ľudí. Zároveň chcú do svojich modlitieb zahrnúť všetkých synov a dcéry Alžírska, ktorí boli tak ako oni obeťami rovnakého násilia, za to, že si s vernosťou a úctou voči druhým plnili svoje povinnosti ako veriaci i ako občania tejto požehnanej zeme. Aj pre nich pozdvihujeme našu modlitbu a vyjadrujeme našu vďačnú poctu.

Katolícka cirkev v Alžírsku, spoločne s celým alžírskym národom, sa považuje za dedičku veľkého posolstva lásky, aké ukázal jeden z mnohých duchovných majstrov vašej zeme, sv. Augustín z Hippo. Cirkev túži ponúknuť rovnaké posolstvo v týchto časoch, v ktorých sa všetky národy snažia napredovať v ich túžbe po spolunažívaní v pokoji.“.

-zk-

08 decembra 2018, 17:52