Hľadaj

Vatican News
V Domitiliných katakombách sú pochovaní mučeníci sv. Achileus a Nereus V Domitiliných katakombách sú pochovaní mučeníci sv. Achileus a Nereus  (sr. Irena Kopanicova)

Slovenská katolícka misia v Ríme slávila omšu v Domitiliných katakombách

Na sviatok Všetkých svätých 1. novembra slávili veriaci zo Slovenskej katolíckej misie v Ríme svätú omšu v Domitiliných katakombách. Okolo oltára v podzemí sa spojilo v modlitbe niekoľko desiatok slovenských veriacich, medzi nimi aj rehoľné sestry a bohoslovci študujúci vo Večnom meste.

Hlavným celebrantom bol verbista páter Juraj Cibula, kázal páter Lucián Bogucki z rehole minoritov, ktorý je rektorom Kolégia penitenciárov pri Bazilike sv. Petra. Medzi koncelebrantmi bol aj duchovný správca SKM v Ríme o. Tomáš Šandrik.

Domitiline katakomby patria k najväčším rímskym podzemným pohrebiskám. Z významných svätcov sú tu pochovaní mučeníci sv. Achileus a Nereus, vojaci umučení za Diokleciánovho prenasledovania. Domitiline katakomby majú 17 km chodieb na štyroch úrovniach so 150 tisíc hrobmi. Ich súčasťou je aj podzemná bazilika vybudovaná v 4. storočí za pápeža Damaza.  

Katakomby sú pomenované po rímskej šľachtičnej Flávii Domitille, ktorá bola za cisára Domiciána poslaná do vyhnanstva za sympatizovanie z kresťanmi. Okrem iného darovala Cirkvi pozemok v oblasti Ardeatínskej cesty na južnom okraji Ríma, pod ktorým sa spomenuté katakomby nachádzajú.

-jb-

Fotogaléria Facebook

02 novembra 2018, 14:21