Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Poľskí biskupi sa spoločne vyjadrili k problému sexuálneho zneužívania

„Ospravedlňujeme sa Bohu, obetiam zneužívaní, ich rodinám a komunitám i celej Cirkvi za všetky zlá spôsobené deťom, mladým ľuďom a ich príbuzným“ – to sú slová z prehlásenia poľských biskupov, ktoré zverejnili 19. novembra pri svojom plenárnom zasadnutí na tému sexuálneho zneužívania zo strany niektorých členov kléru.

„So smútkom potvrdzujeme, že aj v Poľsku existujú situácie sexuálnych zneužívaní detí a mladých ľudí zo strany niektorých členov kléru a iných osôb zapojených do života Cirkvi“, uvádzajú biskupi vo svojom vyhlásení, pričom dodávajú:  „Opakujeme s pápežom Františkom: „Bolesť obetí a ich rodín je aj našou bolesťou“. Pre rozpoznanie príčin týchto činov a zhodnotenie ich závažnosti, sme začali zbierať potrebné informácie“.

Členovia Konferencie biskupov Poľska vo svojom „Stanovisku k sexuálnym zneužívaniam maloletých zo strany niektorých členov kléru“ povzbudzujú obete, aby utrpené zlo nahlásili cirkevným autoritám, ako aj kompetentným štátnym orgánom.

Biskupi v spomínanom dokumente vysvetľujú, že „každé nahlásenie možných zločinov je zahrnuté do predbežného vyšetrovania a ak sa potvrdí jeho vierohodnosť, je o tom  informovaná ako Svätá stolica, tak aj prokuratúra“.

Ako sa ďalej uvádza v prehlásení biskupov, v poľských diecézach už existuje systém ochrany detí a mladých ľudí – v každej diecéze a v mnohých rehoľných provinciách bol menovaný jeden delegát formovaný Centrom pre ochranu maloletých, ktorý je autorizovaný prijímať ohlásenie zneužívania a  zároveň pomôcť obetiam získať psychologickú, právnu i pastoračnú pomoc.

Okrem toho už viac než päť rokov „koordinátor pre ochranu maloletých menovaný Konferenciou biskupov Poľska“ organizuje formačné kurzy pre diecézny a rehoľný klérus. Aj v rádoch a rehoľných kongregáciách sa pripravuje systém prevencie zneužívaní a čoraz viac pozornosti sa v Poľsku venuje ľudskej a duchovnej formácii kandidátov na kňazstvo v seminároch.

Biskupi vo vyhlásení apelujú na pedagógov a vychovávateľov pôsobiacich v cirkevných inštitúciách, ako aj na katolícke hnutia a mládežnícke organizácie, aby sa snažili nadobudnúť potrebné znalosti a zapojili sa do prevencie.

Všetkých členov Cirkvi v Poľsku biskupi pozývajú k prehĺbenej modlitbe a pokániu za obete zneužívaní, ako aj za osoby, ktoré spôsobili pohoršenie. Za osobitný deň na odčinenie zla zneužívaní prostredníctvom modlitby a pôstu určili prvý piatok v Pôstnom období.

Vo svojom stanovisku sa prostredníctvom slov Benedikta XVI. z jeho pastoračného listu írskym katolíkom poľskí biskupi obracajú aj na páchateľov zločinov zneužívaní z radov kňazov a vyzývajú ich k pokániu.

-zk-

21 novembra 2018, 20:01