Hľadaj

Vatican News
2018.11.15 Conferenza stampa CEI cardinal Gualtiero Bassetti mons. Stefano Russo 2018.11.15 Conferenza stampa CEI cardinal Gualtiero Bassetti mons. Stefano Russo 

Cirkev v Taliansku bude mať celonárodný program prevencie zneužívania

Konferencia biskupov Talianska na svojom plenárnom zasadaní schválila nový preklad modlitieb „Otčenáš“ a „Sláva Bohu na výsostiach“ z Rímskeho misála, ako aj zriadenie celonárodného programu prevencie zneužívania v Cirkvi, s názvom „Národná služba na ochranu maloletých a zraniteľných osôb“.

O výsledkoch 72. plenárneho zasadania talianskych biskupov, ktoré sa skončilo včera 15. novembra, informoval na tlačovej konferencii predseda Konferencie biskupov Talianska kardinál Gualtiero Bassetti.

Celonárodná prevencia proti zneužívaniu

Talianska „Národná služba na ochranu maloletých a zraniteľných osôb“ bude mať vlastný štatút a stabilný sekretariát, v ktorom špecializovaní laici, presbyteri a rehoľníci budú k dispozícii diecéznym biskupom. Pracovníci tejto inštitúcie budú poskytovať formačné a preventívne programy v rámci diecéz či širších regiónov a budú tiež poskytovať konzultačné služby pre diecézy, ako aj podporu pri súdnych procesoch.

Biskupi Talianska zároveň rozhodli o tom, že každá z diecéz stanoví jedného či viac referentov, ktorí absolvujú formáciu za pomoci Centra pre ochranu maloletých Pápežskej Gregorovej univerzity.

Zmena v preklade modlitieb Otčenáš a Gloria

Rozhodnutím členov Konferencie biskupov Talianska je aj zmena v preklade textu dvoch modlitieb v Rímskom misáli – „Otčenáš“ a „Sláva Bohu na výsostiach“. Zmenu však ešte musí schváliť aj Svätá stolica.

V modlitbe Otčenáš ide o výraz „neuveď nás do pokušenia“, ktorý bude mať novú podobu „non abbandonarci alla tentazione” namiesto pôvodnej „non indurci in tentazione”.

V modlitbe Sláva Bohu sa zmení výraz: „a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ na: „a na zemi pokoj ľuďom milovaným Pánom“ („pace in terra agli uomini, amati dal Signore“).

-zk-

16 novembra 2018, 14:53