Vatican News
Pope Francis' audience Pope Francis' audience  (ANSA)

Biskupi USA zakončili plenárne stretnutie k otázkam zneužívania

V Baltimore sa v stredu 14. novembra skončilo plenárne zasadanie Konferencie biskupov USA (USCCB). Medzi jeho ústrednými témami bola otázka sexuálnych zneužívaní spáchaných predstaviteľmi Cirkvi. Zasadanie sa ukončilo v znamení nádeje vyjadrenej vo vyhlásení predsedu biskupskej konferencie kardinála Daniela DiNarda, arcibiskupa Galvestonu-Houstonu.

„Moja nádej je predovšetkým založená na Kristovi, ktorý túži, aby Cirkev bola očistená a aby naše úsilie prinieslo ovocie“, uviedol kardinál DiNardo, ktorý zároveň pápežovi v mene všetkých amerických biskupov vyjadril „vernosť a oddanosť v týchto ťažkých dňoch“.

„Som si istý, že pod vedením pápeža Františka nám kolokvium, ktoré bude mať Cirkev celého sveta vo februári, pomôže vykoreniť zlo sexuálneho zneužívania z našej Cirkvi. Urobí naše lokálne snahy globálnejšími a globálna perspektíva nám tu pomôže.“

V tomto zmysle bola objasnená požiadavka Svätej stolice, aby biskupi USA odložili hlasovanie o princípoch biskupskej zodpovednosti a o osobitnej komisii, ktorá by prijímala obžaloby proti biskupom v súvislosti s prípadmi zneužívania, práve s ohľadom na pápežovo zvolanie predsedov biskupských konferencií všetkých kontinentov na stretnutie do Vatikánu 21. – 24. februára budúceho roku, aby sa spoločne zaoberali touto otázkou.

Kardinál DiNardo poďakoval početným obetiam zneužívaní, ako aj expertom, ktorí počas plenárneho zasadania poskytli „dobré rady a orientáciu“, pripomínajúc tri ciele, ktoré boli stanovené ešte počas leta: urobiť to, čo je možné, aby sa išlo do hĺbky prípadu McCarrick; zjednodušiť signalizáciu zneužívaní a nesprávneho konania biskupov; a vyvinúť spôsoby na určenie zodpovednosti biskupov, ktoré by boli skutočne nezávislé, riadne oprávnené a so značným zapojením laikov.

„Teraz sme na správnej ceste k dosiahnutiu týchto cieľov. Toto je nasmerovanie, ktoré ste mi dali vy i obete zneužívaní v celej našej krajine pre februárové stretnutie v Ríme“, uviedol predseda Konferencie biskupov USA, pričom dodal: „Odíďme odtiaľto so záväzkom vykonať čo možno najsilnejšie opatrenia v čo možno najkratšom čase. Urobíme tak v jednote s univerzálnou Cirkvou. Ísť vpred v súlade s Cirkvou v celom svete urobí Cirkev v USA silnejšou a urobí to silnejšou i celú Cirkev“.

Ako vysvetlil kardinál DiNardo, „nádej na skutočnú a hlbokú reformu v konečnom dôsledku  spočíva v niečom, čo prevyšuje efektívnosť štruktúr, akokoľvek sú dôležité. Vyžaduje si svätosť – hlboké presvedčenie o pravdách Evanjelia a ochotu byť týmito pravdami premenení vo všetkých aspektoch života“.

Predseda Konferencie biskupov USA zároveň citoval slová apoštolského nuncia v Spojených štátoch Christopha Pierreho, ktoré vyslovil v pondelok 12. novembra: „Ak sa Cirkev má reformovať a má zreformovať svoje štruktúry, potom reforma musí prameniť z jej poslania dávať spoznať Krista, Syna živého Boha.“

„Žiadny systém riadenia či dozoru, akokoľvek vynikajúci a nevyhnutný, nestačí sám osebe na to, aby nás – slabých, akými všetci sme – urobil schopnými byť na výške povolania, ktoré sme prijali v Kristovi. Musíme obnoviť záväzok ku svätosti a misii Cirkvi“.

Kardinál DiNardo svoj prejav ukončil povzbudzujúco: „Som si istý, že v jednote so Svätým Otcom a v dialógu s univerzálnou Cirkvou vo februári sa pohneme vpred. Ešte je pred nami mnoho práce, avšak to, čo sme už vykonali, je znamením nádeje.“

-zk-

15 novembra 2018, 15:37