Hľadaj

Plagát iniciatívy Pápežskej nadácie ACN Benátky v červenom Plagát iniciatívy Pápežskej nadácie ACN Benátky v červenom 

Benátky v červenom - memento kresťanských mučeníkov dneška

Krásy Benátok sa dnes na počesť prenasledovaných kresťanov zahalia do červena. Pamätný večer so svedectvami a červeným osvetlením častí mesta ako sú napríklad : Bazilika Madonna della Salute, kanál Grande či most Ponte di Rialto organizuje pápežská nadácia ACN a Benátsky patriarchát. Pri tejto príležitosti zaslal benátskemu patriarchovi Mons. Francescovi Moragliovi svoje posolstvo pápež František.

Spomínaná iniciatíva si medzi početnými prenasledovanými kresťanmi dneška osobitne pripomenie Asiu Bibiovú – pakistanskú kresťanku odsúdenú na trest smrti kvôli rúhaniu, ktorú Najvyšší súd krajiny 31. októbra prehlásil za nevinnú. Spomienkový večer sa zároveň koná v kontexte tradičnej diecéznej púte mladých do Baziliky Madonna della Salute pod vedením patriarchu. Súčasťou dnešného večera bude aj svedectvo biskupa Koptskej katolíckej cirkvi z Egypta Mons. Botrosa Fahima z diecézy Minya. Cieľom celej udalosti je šíriť

 povedomie verejnosti o utrpení mnohých dnešných kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre vieru.

V posolstve, ktoré v mene pápeža Františka napísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, sa uvádza, že v súčasnosti „existujú krajiny, v ktorých je nariadené len jediné náboženstvo, v ďalších je zas násilné prenasledovanie či systematický kultúrny výsmech Ježišových učeníkov“. Je preto dôležité organizovať podobné akcie s cieľom pritiahnuť pozornosť sveta k početným prípadom porušovania náboženskej slobody – „základného ľudského práva, ktoré musí byť uznané, pretože odráža najvyššiu dôstojnosť človeka“, uvádza sa v posolstve.

-zk-

20 novembra 2018, 12:47