Hľadaj

Mons. Jan Babjak SJ Mons. Jan Babjak SJ 

Účastník synody Mons. Ján Babjak: Mladí odovzdávajú vieru mladým

Vladyka Ján Babjak, ktorý sa v Ríme počas celého októbra zúčastňuje na biskupskej synode, sa pre Vatikánsky rozhlas podelil so svojimi dojmami z práve ukončenej ďakovnej púte Prešovskej archieparchie do Ríma pri príležitosti jej 200-ročnice. Dal nahliadnuť aj do atmosféry biskupskej synody o mladých, na ktorej zastupuje Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku spolu s audítorkou Viktóriou Žolnovou.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

Rozhovor s Mons. Jánom Babjakom (13 min.)

V rozhovore, ktorého podstatná časť odznela vo vysielaní  Vatikánskeho rozhlasu v utorok 9. októbra, Mons. Ján Babjak vyjadril mimoriadnu radosť z bohatej 1300-členej účasti veriacich na ďakovnej púti. Medzi viacnásobnými dôvodmi putovania slovenských gréckokatolíkov do Ríma je na prvom mieste 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie, ale aj polstoročie od „vzkriesenia“ tej cirkvi, ktorú komunistický režim postavil celkom mimo zákon.

Medzi hlavnými momentmi ďakovnej púte v dňoch 6. – 7. októbra 2018 bolo stretnutie so Svätým Otcom Františkom na osobitnej audiencii, archijerejské liturgické slávenia v Bazilike Santa Maria Maggiore a Bazilike sv. Petra, ako aj nedeľná modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom na Vatikánskom námestí s pápežovým pozdravom.

Tri dary zo Slovenska pre pápeža Františka

Mons. Babjak prezradil, že ikonu Bohorodičky, ktorú venovali ako dar Svätému Otcovi, vytvorili ikonopisci v Ľvove ako vernú kópiu milostivého obrazu z Krásneho Brodu pri Medzilaborciach. Kópie krásnobrodskej ikony putovali počas Jubilea po všetkých farnostiach archieparchie. Pápež František sa aj pri sobotňajšej audiencii Slovákom priznal, že východná tradícia je mu už od mladosti blízka. „Svätý Otec cíti, že východný obrad je obohatením cirkvi,“ vysvetľuje v rozhovore Mons. Babjak. Dodáva, že Jorgeho Bergoglia ešte z Argentíny spája priateľstvo s ukrajinským vyšším arcibiskupom Ševčukom.

Pápežovi Františkovi zo Slovenska priniesli aj z dreva vyrezávanú 160 cm vysokú sochu sv. Františka Assiského. Hoci používanie sôch nie je vo východných cirkvách tradičné, je to však vyjadrenie úcty k pápežovi, ktorý dva dni predtým slávil svoje meniny, vysvetlil Mons. Babjak. Prešovský arcibiskup je už vo Vatikáne dobre známy svojím koníčkom ako hubár, a tak aj tentoraz priniesol pápežovi vlastnoručne pripravený darček - pohár sušených húb.  

Nádej na svätorečenie bl. Gojdiča, ďalším martýrom je Kellner

Slovenská gréckokatolícka cirkev má troch blahoslavených mučeníkov z obdobia komunizmu, keď bola postavená mimo zákon. Sú nimi biskupi Gojdič a Hopko a rehoľník redemptorista Metod Trčka. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ sa s nádejou vyjadril o pravdepodobnom budúcom svätorečení jedného z nich: „Verím že čoskoro budeme mať svätého Petra Pavla Gojdiča.“ Upresnil, že sa evidujú už dva zázraky na Gojdičov príhovor a archieparchia v tejto veci zaslala žiadosť do Ríma. Duchovný otec Marek Durlák, ktorý pracuje na Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme sa pripravuje, aby mohol v budúcnosti viesť kánonický proces svätorečenia ako postulátor.

Prešovská archieparchia začala s prípravou procesu blahorečenia ďalšieho martýra z 20. storočia, kňaza Jána Kellnera. Pôvodne rímskokatolík, narodený v roku 1912 v Levoči, sa v rímskom Russicu pripravoval na misionársku činnosť na území Sovietskeho zväzu. Koncom roka 1940 bol na území Ukrajiny sovietskym režimom zatknutý, označený za vatikánskeho špióna a ako 28-ročný v roku 1941 popravený.

Príspevok k synode: mladí odovzdávajú vieru rovesníkom

Mons. Babjak sa s pútnikmi nevrátil domov, ale zostáva v Ríme až do konca októbra ako účastník biskupskej synody. Prezradil, že na synode venovanej téme „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ chce hovoriť o tom, ako samotní mladí ľudia odovzdávajú vieru iným mladým. Táto téma patrí do 3. časti Pracovného dokumentu a príde do diskusie najmä v treťom týždni zasadania.  

Slovenská gréckokatolícka cirkev má na aktuálnej synode až dvoch reprezentantov. Okrem Mons. Babjaka, ktorý je medzi synodálnymi otcami z titulu úradu, je v radoch audítorov laická dobrovoľníčka Viktória Žolnová. Má bohaté skúsenosti z prípravy animátorov v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. „Neviem si ani predstaviť venovať sa mladým, viesť s nimi dialóg, bez toho, aby mi v tom pomáhali mladí animátori,“ povedal prešovský metropolita a vysoko ocenil ich kvalitnú službu ako v Prešove, tak i v Košiciach.

10 októbra 2018, 14:02