Hľadaj

Vatican News
Eucharistická slávnosť v Etiópii Eucharistická slávnosť v Etiópii 

V Misijnú nedeľu 21. októbra Slovensko podporí Etiópiu

V Katolíckej cirkvi sa bude v najbližšiu nedeľu 21. októbra sláviť už 92. svetový misijný deň známy tiež ako Misijná nedeľa. Tento rok sa veriaci na Slovensku zamerajú pri modlitbe i finančnej zbierke najmä na podporu misií v Etiópii.

V tento deň sa vo všetkých katolíckych kostoloch na celom svete veriaci modlia za misie a misionárov a prejavujú svoju solidaritu finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Svätý Otec pri príležitosti Misijnej nedele vydal posolstvo, ktoré adresoval osobitne mladým ľuďom. Jeho hlavná myšlienka znie: „Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým“.

Na Slovensku sa počas misijnej nedele budeme modliť a finančne podporovať misie v Etiópii. Ako na svoje webovej stránke uvádza národná pobočka Pápežských misijných diel na Slovensku, etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh, ktorý navštívil Slovensko minulý rok na pozvanie Dobrej noviny, zhrnul misijné úsilie vo svojej krajine týmito slovami: „Ako Cirkev stojíme na strane trpiaceho ľudu a snažíme sa ponúknuť mu nádej. Stretnutie s Ježišom Kristom, ako nás to učí evanjelium, nás vedie na ceste k perspektíve, ktorá je naplnená vierou, nádejou a láskou.“

V tomto roku Pápežské misijné diela na Slovensku podporili misie sumou v celkovej hodnote takmer 690 tisíc eur. Podpora zo Slovenska smerovala do siedmich krajín: Senegalu, Kene, Rwandy, Ugandy, Beninu, Toga a Konga. Celkovo bolo podporených 11 diecéz, 3 semináre a 27 projektov. (Prehľad podporených projektov).

Podpora misií má na Slovensku bohatú históriu. Jedným z veľkých propagátorov misijnej myšlienky bol v minulosti aj nitriansky biskup Karol Kmeťko, ktorý v dvadsiatych rokoch minulého storočia pozval na Slovensko misijnú Spoločnosť Božieho Slova – verbistov. Tento rok v decembri si pripomíname 70 rokov od jeho narodenia sa pre večnosť.

-ab-

19 októbra 2018, 19:18