Hľadaj

Vatican News
Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ (Foto: Logos TV) Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ (Foto: Logos TV) 

V Michalovciach vysvätili biskupa Mariána Andreja Pacáka CSsR

V Bazilike Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach prijal v nedeľu 2. septembra biskupskú vysviacku vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, nový biskup Torontskej eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov v Kanade.

Pri svätej liturgii spojenej s chirotóniou bol hlavným svätiteľom prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, hlava Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris. Spolusvätiteľmi boli košický eparcha Milan Chautur a bratislavský eparcha Peter Rusnák. Homíliu predniesol sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Homília arcib. Cyrila Vasiľa SJ

Nový eparcha Marián Andrej Pacák pochádza z 12 súrodencov a má za sebou 20 rokov kňazskej služby na Slovensku i v zahraničí. Zvolil si biskupské heslo „Verne slúžiť“ - Servire fideliter. Má 45 rokov, pochádza z Levoče a je členom Kongregácie redemptoristov. Svätý Otec František ho vymenoval za biskupa slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2018.

V početnom biskupskom zhromaždení na slávnosti chirotónie v Michalovciach boli prítomní apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko i predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Gréckokatolíckych biskupov Kanady a USA zastupoval svojou prítomnosťou ruténsky eparcha Phoenixu John Stephen Pazak CSsR, z okolitých krajín prišli eparchovia Milan Šášik z Mukačeva, Ladislav Hučko z Prahy, traja východní biskupi z Maďarska. Medzi prítomnými latinskými biskupmi bol aj nitriansky diecézny biskup Viliam Judák.

Na slávnosti v michalovskej bazilike minor boli okrem najbližších  príbuzných nového biskupa aj početní redemptoristi zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny, rehoľné sestry, ako aj verejní predstavitelia mesta Michalovce.

Intronizácia nového eparchu sa uskutoční v sídle jeho eparchie v Toronte, v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v sobotu 15. septembra 2018.

(Foto/audio: Logos TV)

Videozáznam - Youtube

02 septembra 2018, 13:04