Hľadaj

Vatican News
Bratislava, hlavné mesto Slovenska Bratislava, hlavné mesto Slovenska 

V Bratislave sa zídu biskupi Európy: Pravda a kultúra života

Na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského sa v dňoch 6. a 7. septembra 2018 stretnú v Bratislave biskupi strednej a východnej Európy. Členovia Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) a hostia budú debatovať na tému „Pravda a kultúra života“.

Stretnutie nadväzuje na tri podobné akcie z minulosti, dve sa konali v Bratislave a jedna v Budapešti. Pricestujú naň zástupcovia zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Čiech, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Talianska a Chorvátska. Budú medzi nimi piati kardináli: Péter Erdő, Vinko Puljič, Angelo Bagnasco, Dominik Duka a Josip Bozanič.

Ako informovala Tlačová kancelária KBS, pracovné stretnutie sa uskutoční v hoteli Devín. Jeho program bude mať štyri bloky so vstupnými prednáškami a moderovanými diskusiami. Účastníci budú sláviť dve sväté omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave a na záver stretnutia vydajú spoločné vyhlásenie.

Program stretnutia na tému „Pravda a kultúra života“

S úvodným pozdravom vystúpia predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a predseda CCEE kardinál Angelo Bagnasco. Prvou témou, ktorej sa budú účastníci venovať, je problematika encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor o základných otázkach mravnosti, od ktorej vydania tento rok uplynulo 25 rokov. Hovoriť o nej bude prof. Livio Melina. Tému „Eutanázia“ priblíži v druhom bloku Sophia Kuby z Alliance Defending Freedom. O rizikách Istanbulského dohovoru bude hovoriť odborníčka na ľudské práva Andrea Popescu. Štvrtý vystúpi generálny riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť v Štrasburgu Grégor Puppinck s prednáškou na tému „Riziká aplikácie európskeho práva na náboženskú slobodu“.

Výkonný sekretár KBS A. Ziolkovský o cieľoch stretnutia

Ciele podujatia priblížil výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský týmito slovami:

„Spoločnosť nesmie svojich členov odsúvať na druhú koľaj preto, že nemôžu podávať výkon. Chceme apelovať na naše krajiny, aby zabezpečili dôstojnú starostlivosť o chorých, starých a ľudí na okraji spoločnosti. Urobme všetko, aby žili svoj život dôstojne aj so svojimi obmedzeniami, a boli prijímaní spoločnosťou ako jej rovnocenní členovia. Rovnako chceme apelovať na vlády našich krajín, aby veľkú pozornosť venovali reforme vzdelávania a mladým ľuďom, ktorí často pre zlé sociálne podmienky opúšťajú svoju vlasť, odchádzajú za prácou do zahraničia a najmä kvôli sociálnym neistotám odďaľujú uzavretie manželstva a založenie rodiny.“

„Zároveň je cieľom stretnutia prehĺbiť spoluprácu medzi krajinami strednej a východnej Európy. Európa by sa mala vrátiť ku svojim kresťanským koreňom. Európske inštitúcie by mali rešpektovať autonómiu krajín strednej a východnej Európy v kultúrno etických otázkach. Katolícka cirkev chce prispieť k európskej integrácii a zmierňovaniu spoločenského napätia. Modlíme sa za tých, ktorí trpia a pomáhame tým, ktorí potrebujú. Napríklad migrantom.“

 „So zástupcami väčšiny krajín, ktorých predstavitelia prídu, máme spoločnú minulosť v komunistickom režime. Znamená to, že veľa vecí vnímame podobným spôsobom. Tieto stretnutia sú prejavom nášho úsilia, aby hlas Katolíckej cirkvi v strednej a východnej Európe k aktuálnym otázkam zaznel silnejšie. Veľmi nás teší, že sa podobné stretnutie koná už po tretí raz v Bratislave.“

-jb-

11 augusta 2018, 11:14