Vatican News
Logo apoštolskej cesty pápeža Františka do Estónska Logo apoštolskej cesty pápeža Františka do Estónska 

Apoštolský administrátor Estónska pozýva k duchovnej príprave na pápežovu návštevu

V posolstve estónskym katolíkom apoštolský administrátor tejto pobaltskej krajiny zopakoval pozvanie k hojnej účasti na stretnutiach počas septembrovej návštevy hlavy Katolíckej cirkvi v krajine. Veriacich povzbudil k modlitbe Ruženca a k obetovaniu jednodňového pôstu za úspešný priebeh tohto podujatia.

Pred blížiacou sa apoštolskou cestou pápeža Františka do Litvy, Lotyšska a Estónska od 22. do 25. septembra, Mons. Philippe Jourdan, apoštolský administrátor Estónska, zaslal posolstvo katolíkom tejto pobaltskej krajiny. Ďakuje v ňom všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave tohto podujatia a prosí o modlitbu, aby prinieslo mnoho ovocia

Každú prípravu konať s láskou

„Každé veľké podujatie sa skladá z tisícok detailov a v skutočnosti, každý malý detail je dôležitý. Robme ho s láskou“ – takto píše Mons. Jourdan a dodáva: „Ak, je málo lásky, aj najväčšia úloha sa stane nepodstatnou, zatiaľ čo s veľkou láskou, sa aj tá najmenšia úloha stáva dôležitou“. Apoštolský administrátor Estónska v liste zdôrazňuje dôležitosť materiálnej prípravy, no ešte viac poukazuje na nevyhnutnosť duchovnej prípravy: „V priebehu dejín sa kresťania pripravovali na dôležité udalosti modlitbou a pôstom. Návšteva pápeža je určite dôležitá udalosť pre Katolícku cirkev v Estónsku a pre každého katolíka osobne. Milí bratia a sestry, teraz, keď sa návšteva približuje, chcem vás všetkých poprosiť, aby ste sa  pripravovali ešte intenzívnejšie“.

Pripravovať sa formou pôstu a modlitby

V auguste, plnom sviatkov zasvätených Panne Márii, Mons. Philippe Jourdan pozýva veriacich katolíkov zvlášť k modlitbe ruženca, osobitne za úspech pápežovej návštevy a k zachovávaniu aspoň jedného dňa pôstu na rovnaký úmysel. Týmto dňom môže byť sobota 1. septembra.

V prehlásení Mons. Jourdan povzbudzuje veriacich zaregistrovať sa na svätú omšu s pápežom na Námestí slobody a tiež na stretnutie s mladými v Kostole sv. Karola v Tallinne prostredníctvom osobitnej webovej stránky.

-ab-

18 augusta 2018, 15:38