Hľadaj

Vatican News
2018.08.01 Incontro Mondiale della Famiglia. 2018.08.01 Incontro Mondiale della Famiglia. 

Svetové stretnutia rodín v ich 24-ročnej histórii

Už o dva týždne bude Dublin naplno žiť Svetovým stretnutím rodín s témou „Evanjelium rodiny: radosť pre svet“. Po deviaty raz sa takto zídu rodiny z celého sveta, pričom Európa bude hostiteľom podujatia už piaty krát. Ako sa zrodila táto tradícia?

Tak ako aj Svetové dni mládeže, aj tieto stretnutia rodín sa zrodili z prorockej intuície Karola Wojtylu. Stretnutia postupne rástli a obohacovali sa počas nasledujúcich pontifikátov. Svetové stretnutia rodín sa konali dvakrát Ríme, ďalej v Riu de Janeiro, Manile, Valencii, Mexiko City, Miláne a naposledy vo Filadelfii.

Ján Pavol II. - civilizácia lásky stojí na rodinách

Ako sa však začalo to prvé? V nedeľu 6. júna 1993 bolo Námestie sv. Petra plné rodín, ktoré sa zúčastňovali na tzv. Family Feste Hnutia Fokoláre. Sv. Ján Pavol II., ktorý slávil záverečnú svätú omšu tohto podujatia, využil príležitosť na dôležitý oznam: súčasne s Medzinárodným rokom rodiny, vyhláseným OSN na rok 1994, bude aj Katolícka cirkev sláviť Rok rodiny. Ústredným momentom týchto 12 mesiacov bude svetové stretnutie rodín v Ríme 8. a 9. októbra 1994 na tému: „Rodina: srdce civilizácie lásky“.

Vzniku Svetových stretnutí rodín  predchádzala Synoda o rodine v roku 1980, po ktorej pápež Ján Pavol II. vydal apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio. V roku 1994 Ján Pavol II. napísal rozsiahly List rodinám. Zdôrazňuje v ňom potrebu budovania „civilizácie lásky“ založenej práve na rodinách.

Tri roky po vôbec prvom stretnutí v Ríme Karol Wojtyla zvolal rodiny celého sveta do brazílskeho Ria de Janeiro (4. a 5. októbra 1997), kde hlavná téma znela: „Rodina: dar a záväzok, nádej ľudstva“. Po troch rokoch sa stretnutie vrátilo do Ríma ako súčasť Jubilejného roka 2000 – konkrétne Jubilea rodín so zameraním na tému detí ako „jari rodiny a spoločnosti“.

V januári 2003 sa Svetové stretnutie rodín po prvýkrát uskutočnilo v Ázii, presnejšie na Filipínskom súostroví v Manile. Tu bola hlavná myšlienka: „Kresťanská rodina, dobrá zvesť pre tretie tisícročie“. Stretnutie prebiehalo bez fyzickej prítomnosti pápeža, spojil sa však s účastníkmi prostredníctvom telemostu.

Benedikt XVI. – odovzdávanie viery v rodine

Ján Pavol II. vyhlásil za ďalšie dejisko Svetového stretnutia rodín španielsku Valenciu, vybral sa tam však už pápež Benedikt XVI. Ten zameral pozornosť na tému odovzdávania viery. Ako zdôraznil, viere sa učíme pri domácom krbe a tu aj „rastie a upevňuje sa prostredníctvom modlitby a kresťanskej praxe“.

Šieste svetové stretnutie rodín sa uskutočnilo v januári 2009 v Mexiko City. Tak ako už predtým v Manile, aj tu sa pápež s účastníkmi spojil prostredníctvom telemostu. Benedikt XVI. cez satelitný prenos hovoril o rodine „formujúcej k ľudským a kresťanským hodnotám“ a vystríhal pred „klamlivým konceptom slobody“ a „subjektívnou pudovosťou jednotlivca“, ktoré útočia na nerozlučiteľnosť manželstva.

Z Mexika sa stretnutie vrátilo do Európy, konkrétne do Milána, kde bola v roku 2012 téma „Rodina, práca a oslava“. Benedikt XVI. tu okrem iného venoval osobitné slová rodinám trpiacim separáciou.

Pápež František – synoda o rodine a Amoris laetitia

S pápežom Františkom sa Svetové stretnutia rodín plne začleňujú do synodálneho procesu, ktorý si Svätý Otec želal kvôli obnove pastorácie rodín. Stretnutie rodín vo Filadelfii v septembri 2015 sa uskutočnilo po mimoriadnej synode biskupov v roku 2014 venovanej rodine a len mesiac pred začatím riadnej synody na tému: „Povolanie a misia rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“. Vo Filadelfii sa rodiny z celého sveta zaoberali otázkou lásky ako misie, ktorá robí „rodinu plne živou“.

V centre Svetového stretnutia rodín, ktoré sa začne 22. augusta v írskom Dubline, je radosť z lásky v rodine. Téma znie „Evanjelium rodiny: radosť pre svet“ a program trojdňovej kongresovej časti stretnutia bude tiež príležitosťou prehĺbiť sa v duchu posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia. Svätý Otec František sa rodinám prihovorí v sobotu 25. augusta v rámci Festivalu rodín, kultúrneho a modlitbového večera so svedectvami rodín zo všetkých kontinentov na dublinskom štadióne Croke Park s vyše 80-tisícovou kapacitou. V nedeľu 26. augusta bude predsedať svätej omši na priestranstve parku Phoenix, kde kedysi slávil svätú omšu aj pápež sv. Ján Pavol II. počas svojej návštevy Írska v roku 1979.

-zk, jb-

09 augusta 2018, 12:19