Hľadaj

Vatican News
2018.08.25-26 Viaggio apostolico in Irlanda, incontro mondiale con le famiglie a Dublino2018.08.25-26 Viaggio apostolico in Irlanda, incontro mondiale con le famiglie a Dublino 2018.08.25-26 Viaggio apostolico in Irlanda, incontro mondiale con le famiglie a Dublino2018.08.25-26 Viaggio apostolico in Irlanda, incontro mondiale con le famiglie a Dublino 

Rodina a láska – druhý deň kongresu Svetového stretnutia rodín

V Dubline pokračuje druhým dňom kongresová časť programu Svetového stretnutia rodín, na ktorom sa od soboty zúčastní aj pápež František. Včera bola hlavnou témou stretnutí a debát „rodina a viera“, dnes je v centre dňa téma „rodina a láska“. Diskusie sú inšpirované apoštolskou exhortáciou Amoris laetitia.

V hlavnom meste „Zelenej krajiny“ sa zišli rodiny zo 116 krajín sveta, zastúpené sú všetky generácie – od detí až po starých rodičov, prítomné sú aj rodiny so zdravotne postihnutými členmi. Celé mesto sa už intenzívne pripravuje na sobotňajší príchod pápeža Františka.

Byť misionármi života

V rámci programu stretnutia rodín dnes vystúpil predseda konferencie biskupov Írska kardinál Eamon Martin na tému dar nového života. Ako povedal, odvolávajúc sa na apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia, dnešní mladí sú obklopení kultúrou skartovania a kultúrou, ktorá je proti zrodu nového života. Zároveň však spomenul príklad mnohých laikov, ktorí sa stali hlasom nenarodených detí. „Všetci sme povolaní stať sa misionármi za život“, povedal prímas Írska – a to ako v rodinách, tak aj vo farnostiach a na pracovisku.

Pochopiť realitu rodín

Arcibiskup Newarku kardinál Joseph W. Tobin CSsR dnes hovoril o význame lásky v každodennej skúsenosti. „Pokora realizmu“ nám pomáha vyhnúť sa prezentovaniu „príliš abstraktného teologického ideálu manželstva“, ktorý je vzdialený konkrétnym situáciám rodín. Treba preto načúvať realite, aby sme pochopili potreby aktuálneho momentu, povedal.

Manželstvo a sexualita

V rámci programu dnes vystúpil aj arcibiskup Chicaga kardinál Blase Cupich, ktorý hovoril na tému krásy sexuality v manželstve v duchu exhortácie spomínanej apoštolskej exhortácie. Zdôraznil, že „komunikácia je tou najdôležitejšou ingredienciou v dobrom manželstve, ako aj pri uzdravovaní zraneného manželského vzťahu“.

Program poskytujúci podporu manželstvám v kríze

Dnes bol na Svetovom stretnutí rodín predstavený program Retrouvaille, čo vo francúzštine znamená „nájsť sa“. Program ponúka manželským párom v kríze „praktické nástroje pre zlepšenie komunikácie, pre budovanie pevnejšieho manželstva a znovuobjavenie lásky“.

Láska medzi manželmi

Podpredseda Pápežského inštitútu Jána Pavla II. kňaz José Granados dnes hovoril na tému manželskej lásky. Ako povedal, Cirkev má podporovať radikálne nasadenie sa v láske. „Zosobášiť sa v Cirkvi znamená vziať si za základ vlastného úsilia radikálnu lásku Ježiša k jeho Cirkvi“, povedal duchovný otec Granados a dodal, že „prostredníctvom Kristovho odpustenia nám Cirkev zároveň ponúka miesto uzdravenia zranenej lásky“.

Rodina a práca

Prefekt Kongregácie pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson včera hovoril na tému rodina a práca, konkrétne: „Povolanie lídra podniku – perspektíva rodinného podniku“.

-zk-

23 augusta 2018, 19:30