Vatican News
Stretnutie mladých ruských katolíkov Stretnutie mladých ruských katolíkov 

V Rusku prebieha národné stretnutie katolíckej mládeže

V ruskom meste Bajkaľsk sa včera začalo VII. národné stretnutie mladých ruských katolíkov zo všetkých štyroch diecéz krajiny. Otvárajúcu svätú omšu celebroval apoštolský nuncius v Ruskej federácii Mons. Celestino Migliore.

Témou stretnutia mladých je úryvok z Lukášovho evanjelia „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“. Ako Vatican News informoval otec Daniele Sollazzo, zodpovedný za pastoráciu mladých v moskovskej diecéze, stretnutia sa zúčastňuje viac než 200 mladých vo veku od 16 do 30 rokov.

Mladí pred spoločným stretnutím v Bajkaľsku putovali pešo päť či šesť dní v malých skupinách. V rámci spoločného stretnutia sa budú venovať modlitbe, meditácii a prehĺbeniu vo viere v súlade s Posolstvom pápeža Františka, ktoré napísal pri príležitosti blížiacich sa XXXIII. Svetových dní mládeže v Paname.

Národné stretnutie mladých je založené na postave Panny Márie a na úplnom zverení sa Bohu, podľa jej príkladu. „Mladí ruskí katolíci Pannu Máriu veľmi milujú a často sa k nej utiekajú“, zdôraznil otec Daniele, „mnohí sa radi modlia ruženec a boli formovaní v tomto spôsobe modlitby.“ Počas týchto dní sú na programe rôzne momenty spoločnej modlitby všetkých účastníkov, ako aj modlitieb v malých skupinkách, ale bude tu aj príležitosť diskutovať o aktuálnych otázkach. Na programe je napríklad aj dôležitá návšteva pamätníka venovaného obetiam prenasledovania, ktorý sa nachádza v Irkutsku, asi 130 kilometrov od Baikaľska, pretože, ako vysvetľuje otec Daniele, „je dôležité nezabudnúť na minulosť a dať Krista na prvé miesto, aby sa neopakovali chyby z minulosti“.

Ako povedal otec Sollazzo „Rusko nie je katolíckou krajinou a títo mladí idú proti prúdu vydávajúc svedectvo viery.“ Tieto celonárodné stretnutia pomáhajú mladým necítiť sa osamotení a sú príležitosťou k upevneniu vo viere.

Pokiaľ ide o hlavné smery pastorácie mládeže Katolíckej cirkvi v Rusku, otec Daniel opakuje, že „dlhé roky komunizmu a ateizmu zanechali hlboké stopy v spoločnosti.“ Je zrejmé, vysvetľuje kňaz, že je potrebné „obnoviť základy viery“, ale tiež dať mladým „väčší priestor“. Je potrebné „im viac dôverovať“ a viac ich zaangažovať. Otec Daniele vysvetlil, že „v Rusku je v tomto zmysle veľa práce“, pretože je toho stále „príliš veľa v rukách rehoľných sestier a kňazov“ a preto je potrebné viac stimulovať „tak zapájanie mladých ľudí, ako aj načúvanie ich potrebám“.

-ab-

20 júla 2018, 13:48