Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  

Biskupi Pobrežia Slonoviny kritizujú návrh zákona o reprodukčnom zdraví

Biskupi Pobrežia Slonoviny sa vyjadrili proti „Zákonu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví“, ktorý chce vláda predložiť na schválenie do parlamentu. Vláda chce navrhovaným zákonom bojovať proti fenoménu „neželaných tehotenstiev“, najmä medzi dospievajúcimi, a umožniť obyvateľom Pobrežia Slonoviny „kontrolovať svoju sexualitu“.

Na tlačovej konferencii 6. júla v meste Abidžan predseda Vieroučnej komisie biskupskej konferencie Mons. Antoine Koné prehlásil, že ide o opatrenie „proti prirodzenému zákonu a proti kresťanskej viere“, pretože podporuje „kultúru smrti proti kultúre života“. Ona je ovocím nátlaku darcovských krajín, ktoré „nútenia rozvojové krajiny akceptovať praktiky sekularizácie v oblasti ľudskej sexuality, života a rodiny, výmenou za ich pomoc.“

Podľa biskupov zákon chce rozšíriť distribúciu antikoncepčných prostriedkov, legalizovať umelé ukončenie tehotenstva (ktoré je na Pobreží Slonoviny trestným činom sankcionovaným až 5 rokmi odňatia slobody), asistovanú reprodukciu, v protiklade s učením Cirkvi o posvätnosti ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.

Mons. Koné varoval pred voľným prístupom k antikoncepčným metódam, zamýšľaným v návrhu zákona aj pre neplnoletých. Rizikom je podnietenie „sexuálnej samopašnosti“ a oddelenie sexuality od zodpovednosti, ale tiež „poskytnutie zbrane na politizáciu plánovania pôrodnosti.“

Biskupi z Pobrežia Slonoviny zdôraznili pevnú opozíciu Cirkvi proti umelému ukončeniu tehotenstva: „Jasne zdôrazňujeme, že potrat nikdy, zo žiadneho dôvodu nemôže byť použitý nejakou rodinou či politickou autoritou ako zákonný prostriedok regulácie pôrodnosti.“ 

Biskupi 24-miliónovej krajiny sa venovali aj otázke asistovanej reprodukcie, pri ktorej si uvedomujú utrpene dvojíc, ktoré nemôžu počať deti. Nie všetko, čo je technicky možné, je aj morálne prípustné, upozornil Mons. Koné a zároveň dodal, že Cirkev „považuje za dovolené všetky tie techniky, ktoré smerujú k odstráneniu prekážok brániacich prirodzenému počatiu.“

Vo svetle týchto prehlásení Mons. Koné apeloval na vládu, poslancov, zdravotníckych pracovníkov, náboženských predstaviteľov a veriacich, že „každá ľudská osoba je subjektom práv a povinností“ a že „prvým základným právom je právo na život.“

-ab-

10 júla 2018, 16:52