Hľadaj

Vatican News
Chiara pri generálnej audiencii s pápežom Benediktom XVI. len niekoľko mesiacov pred svojou smrťou Chiara pri generálnej audiencii s pápežom Benediktom XVI. len niekoľko mesiacov pred svojou smrťou 

Rímska diecéza otvorila beatifikačný proces Chiary Corbella Petrillo

Rímska diecéza začala proces blahorečenia mladej Rimanky Chiary Corbella Petrillo, ktorá obetovala život, aby priviedla na svet svoje dieťa. V tehotenstve jej bola diagnostikovaná rakovina jazyka, avšak pre to, aby zachránila svoje dieťa, začala s agresívnou liečbou až po pôrode. Umrela ako 28-ročná v roku 2012, rok po narodení svojho tretieho dieťaťa Francesca.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Dekrét otvárajúci diecézny beatifikačný proces predstavuje Chiaru ako „laičku, manželku a matku veľkej viery v Boha“, pričom dodáva: „jej obetovanie je majákom svetla nádeje, svedectvom o viere v Boha - Darcu života a príkladom lásky, ktorá je väčšia než strach a smrť“.

Chiara sa narodila 9. 1. 1984 v Ríme. Vo svojich 24 rokoch sa vydala za Enrica Petrilla, s ktorým sa zoznámila na púti v Medžugorí. Príbeh Chiary Corbella Petrillo, ktorú kardinál Agostino Vallini, niekdajší vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, pri slávení jej pohrebnej svätej omše nazval „druhou Giannou Beretta Mollovou“, poznajú aj mnohí Slováci, a to vďaka knihe s názvom: „Chiara Corbella Petrillo. Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme“, ktorá vyšla v slovenskom preklade vo vydavateľstve LÚČ. Hrdinský príbeh Chiary a jej manžela krátko po jej smrti opísali ich dôverní priatelia - manželia Cristiana Paccini a Simone Troisi.

Chiara totiž dala život nielen malému Francescovi, ale pred ním hrdinsky bojovala aj o možnosť priviesť na svet aj svoje ďalšie dve deti, ktoré kvôli vývojovým vadám umreli už pol hodinu po pôrode. Lekári, vediac o ťažkom postihnutí detí a ich neschopnosti prežiť viac než hodinu,  jej však pri každom z tehotenstiev odporúčali potrat. Chiara o svojich deťoch napísala: „V manželstve nám Pán chcel darovať špeciálne deti: Mariu Graziu Letiziu a Davide Giovanniho, avšak chcel od nás, aby sme ich sprevádzali len po ich narodenie. Dovolil nám ich však objať, pokrstiť a odovzdať do rúk nebeského Otca, a to v pokoji a v jednej neobyčajnej radosti. Teraz nám zveril toto tretie dieťa, Francesca, ktorý je zdravý a onedlho sa narodí, avšak Pán od nás žiada, aby sme mu aj naďalej dôverovali, a to aj napriek nádoru, ktorý som objavila len pred niekoľkými týždňami, a ktorý sa nám snaží nahnať strach z budúcnosti, no my aj naďalej veríme, že Boh aj tentokrát vykoná veľké veci“.

Hneď po pôrode Francesca podstúpila Chiara chirurgický zákrok a následné cykly chemoterapie a rádioterapie, liečba však už nepomohla. Terminálne štádium choroby prijala s pokojom a vo viere v Božiu prozreteľnosť. „Po tom, ako sa ukázalo, že už pre ňu niet lekárskej pomoci, Chiara Pána prosila o zázrak. Nie však o zázračné uzdravenie, ale o pokoj a silu na prežívanie chvíľ utrpenia a bolesti, pre seba, ale aj pre jej blízkych“, povedal v kázni na jej pohrebe františkánsky brat Vito, ktorý oboch manželov duchovne sprevádzal, pričom dodal: „A my sme videli zomierať ženu nielen pokojnú a vyrovnanú, ale dokonca šťastnú.“.

Chiara umrela v povesti svätosti 13. júna 2012, pochovaná je na rímskom cintoríne Verano, kam ju o príhovor chodí prosiť mnoho budúcich mám.

19 júla 2018, 19:11