Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (AFP or licensors)

Menovanie M. A. Pacáka za biskupa Torontskej slovenskej eparchie sv. Cyrila a Metoda

Svätý Otec František vymenoval biskupa Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda. Je ním redemptorista Marián Andrej Pacák, pôvodom zo Slovenska. Menovanie dnes napoludnie zverejnilo Tlačové stredisko svätej stolice.

Vladyka Marián Andrej Pacák CSsR sa narodil 24. apríla 1973 v Levoči. Do Kongregácie redemptoristov vstúpil 16. augusta 1991. Kňazskú vysviacku prijal 12. júla 1998 v Michalovciach a bol menovaný za kaplána v Starej Ľubovni, kde v neskoršom období pôsobil ako farár (2008-2015).

V roku 2003 dosiahol licenciát z morálnej teológie na Akadémii Alfonsiana v Ríme a po návrate na Slovensko bol menovaný za ekonóma viceprovincie redemptoristov. Od roku 2016 študoval kánonické právo v poľskom Lubline. V poslednom období pôsobil ako kaplán Kláštora Najsvätejšej Trojice Sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici.

Torontskú slovenskú gréckokatolícku eparchiu svätých Cyrila a Metoda doposiaľ spravoval ako apoštolský administrátor sede vacante Mons. John Stephen Pažak CSsR, ktorý bol v rokoch 2001-2016 jej eparchom a od mája 2016 je biskupom Ruténskej eparchie Panny Márie Ochrankyne vo Phoenixe v štáte Arizona.

Eparchiu, ktorej oficiálny latinský názov znie Eparchia Sanctorum Cyrilli et Methodii Torontini Slovachorum ritus Byzantini, zriadil 13. októbra 1980 pápež sv. Ján Pavol II. Je podriadená priamo Svätej stolici a územne pokrýva celú Kanadu. Počtom veriacich ide dnes o neveľkú komunitu, oficiálna ročenka Svätej stolice na rok 2018 orientačne uvádza okolo štyritisíc zapísaných veriacich, ktorým slúži päť kňazov v štyroch farnostiach.

Prvým eparchom Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie svätých Cyrila a Metoda bol v rokoch 1980-1996 vladyka Michal Rusnák CSsR.

-jb-

05 júla 2018, 11:59