Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka   (AFP or licensors)

Stretnutie manželských párov Notre Dame vo Fatime pozdravil Svätý Otec

Členov medzinárodného katolíckeho hnutia manželských párov Notre Dame zídených vo Fatime na ich 12. medzinárodnom stretnutí pozdravil listom pápež František. Hnutie Équipes Notre-Dame je rozšírené na piatich kontinentoch, vo viac ako 95 krajinách a tvorí ho niečo vyše 13 500 tímov.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

V dňoch 16. – 21. júla sa manželské páry zhromaždené vo Fatime venovali reflexii, spoločnej modlitbe, sláveniu a vzájomnému zdieľaniu. Každodenné meditácie pre nich pripravil  Mons. José Tolentino Calaça de Mendonça, novovymenovaný archivár a knihovník Svätej rímskej cirkvi.

Posolstvo pápeža tlmočené kard. Giovannim Angelom Becciu prečítal prítomným apoštolský nuncius v Portugalsku Mons. Rino Passigato. Svätý Otec v ňom reaguje na tému duchovnej obnovy, ktorou je evanjeliová postava „márnotratného syna“.

Slová o Božej milosrdnej láske pápež zdôraznil jasným postojom, že „Cirkev odsudzuje hriech, pretože musí povedať pravdu, ale zároveň objíma hriešnika, ktorý si uvedomuje svoj hriech“, ponúkajúc mu „nekonečné Božie milosrdenstvo“.

V posolstve do Fatimy pápež František vychádza z témy návratu márnotratného syna. Pozýva „rozpoznať sa v tomto stratenom synovi vracajúcom sa k Otcovi, ktorý sa nikdy neunaví ho objať a navracia mu jeho postavenie syna. Dotknutí tak veľkou dobrotou nechajte svoje srdce vyjadriť sa: je to pravda Pane! Som hriešnikom, cítim sa tak a aj ním som. Stratil som sa. Tisícorakým spôsobom som utiekol od tvojej lásky, ale som tu opäť, aby som obnovil moju zmluvu s tebou. Potrebujem ťa. Znova ma osloboď. Prijmi ma ešte raz do tvojho vykupiteľského objatia“.

Napokon otvorené Kristovo náručie „na kríži ukazuje, že nikto nie je vylúčený z Otcovej lásky ani z jeho milosrdenstva“. V skutočnosti, on „nerezignuje pred stratou nikoho, manžela či manželky, rodičov alebo detí... Pred Ježišovým zrakom nikto nie je stratený navždy, existujú len ľudia, ktorých treba opäť nájsť. A Ježiš nás pobáda vyjsť a ísť ich hľadať“.

Na záver svojho posolstva pápež František, pripomína, že „ak chceme nájsť Pána, musíme ho hľadať tam, kde nás on chce stretnúť, a nie tam, kde my ho chceme nájsť“.

Équipes Notre-Dame (END) je medzinárodné katolícke hnutie združujúce kresťanských manželov. Založil ho okolo roku 1938 vo Francúzsku kňaz Henri Caffarel. Manželské páry sa raz mesačne stretávajú s cieľom hlbšie chápať význam sviatosti manželstva, skúmať zmysel svojho života ako kresťanských manželov a nájsť správny spôsob začlenenia sa ako párov a rodín do spoločnosti.

21 júla 2018, 16:17