Hľadaj

Vatican News
Conclusione AMECEA Zo záveru plenárneho stretnutia AMECEA v Addis Abbebe (Mons. Kasonde vpravo hore) 

Východoafrickí biskupi sa stretli v Etiópii: Afrika potrebuje evanjelizáciu do hĺbky

Východoafrickí biskupi sa stretli v Etiópii na 19. ročníku plenárneho zasadnutia tzv. AMECEA, ktoré prebiehalo od 13. do 23. júla v hlavnom meste Addis Abeba. Pravidelné plenárne zasadnutia sa konajú každé štyri roky. Tohtoročné sa zameralo na tému „Živá rôznorodosť, rovnaká dôstojnosť, mierumilovná jednota v Bohu“.

Miroslava Psárová - Vatikán

Východoafrické biskupské združenie AMECEA (Associaton of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa) pozostáva z biskupských konferencií z Eritrey, Etiópie, Malawi, Kene, Tanzánie, Sudánu, Južného Sudánu, Ugandy, Zambie a pričleneného Džibutska a Somálska. Záverečné komuniké z desaťdňového stretnutia predstavil verejnosti Mons. Charles Kasonde, biskup diecézy Solwezi v Zambii, ktorý bol zvolený za nového predsedu združenia AMECEA.

Afrika potrebuje evanjelizáciu do hĺbky

Mons. Kasonde pre Vatican News potvrdil potrebu hlbokej evanjelizácie v Afrike. Počas plenárneho zasadnutia v Addis Abebe biskupi východoafrických regiónov konštatovali zjavný paradox vo väčšine africkej spoločnosti, ktorá sa hlási ku kresťanstvu. Na jednej strane je africký kontinent stále ničený zakorenenými etnickými konfliktmi, ale účasť na nedeľných svätých omšiach je vo väčšine afrických krajín dosiaľ najvyššia.

Dôraz na rodiny a mladých ľudí

Mons. Kasonde sa v súvislosti s témou plenárneho stretnutia vyjadril k problematike rodiny a mladých ľudí:

„Sme si vedomí kritickej situácie rodiny ako najmenšej jednotky Cirkvi a spoločnosti. Stabilná rodina je základom pre pozitívnu živú rôznorodosť, rovnakú dôstojnosť a mierumilovnú jednotu v Bohu. Rodina je obliehaná rôznymi výzvami, ako sú chudoba, veľká nezamestnanosť a nerovnosť v spoločnosti. Kvôli politickej nestabilite množstvo mladých ľudí odchádza zo svojich domovov hľadať vhodnejšie prostredie, kde si môžu zarobiť na živobytie a založiť rodinu. Niektorým z nich sa podarí odísť do Európy.“

Biskup Kasonde vysvetlil, že základná stratégia Cirkvi na podporu spravodlivosti a pokoja má štyri princípy: obraňovať rovnakú dôstojnosť všetkých, podporovať integrálny ľudský rozvoj, spolupracovať v rámci medzinárodných inštitúcií a podporovať zmierenie a vzájomné odpustenie v regiónoch AMECEA.

Rovnaká ľudská dôstojnosť

Rešpektovanie ľudských práv úzko súvisí s posilnením vedomia ľudskej dôstojnosti. Celkový sociálno-ekonomický, politický a kultúrny rozvoj v spoločnosti je s ľudskou dôstojnosťou vnútorne prepojený. Biskupi vo svojom záverečnom vyhlásení citujú v tejto súvislosti Katechizmus katolíckej cirkvi: „Všetci ľudia, stvorení na obraz jediného Boha a obdarení rovnakou rozumovou dušou, majú rovnakú prirodzenosť a rovnaký pôvod. Vykúpení Kristovou obetou všetci sú povolaní mať účasť na tej istej Božej blaženosti: všetci majú teda rovnakú dôstojnosť“ (KKC 1934).

Východoafrickí biskupi vyzývajú rodiny, aby svedčili o týchto zásadách viery: „Hlásame ich a presadzujeme v našej spoločnosti. Z tohto dôvodu odmietame negatívne ponímanie etnickej rôznorodosti, ktoré rozdeľuje našu spoločnosť.“ Biskupi rovnako apelujú na všetkých ľudí dobrej vôle, aby podporovali, obraňovali a presadzovali rovnakú ľudskú dôstojnosť každej osoby stvorenej na obraz Boha.

Radosť z mierového dialógu Eritrey a Etiópie

Účastníci plenárneho zasadnutia vyjadrili veľkú radosť, že Eritrea a Etiópia, krajiny, ktoré boli dve desaťročia v konflikte, práve v uplynulých týždňoch prekonali bariéry a našli cestu k spoločnému dialógu. Delegácia AMECEA vyslaná s cieľom solidarity navštívila Eritreu ešte v novembri 2017.

V záverečnom komuniké z Addis Abeby biskupi sformulovali nasledujúcu výzvu: „V pokračovaní procesu zmierenia Katolícka cirkev vyzýva zainteresovaných, aby sa postarali o obnovenie spravodlivosti a pokoja, a do procesu zmierenia zapojili aj ľudí z týchto krajín, aby bolo počuť ich hlas a aby sa uväznení vrátili do svojich rodín. Kroky, ktoré podnikli lídri z Etiópie a Eritrey dokazujú, že Afričania vedia riešiť problémy múdrou a priateľskou cestou.“

Prosba o modlitbu za Južný Sudán

Eritrejsko-etiópsky konflikt nie je v oblasti Východnej Afriky jediný. Biskupi zvlášť vyjadrili prosbu o modlitby za Južný Sudán:

„Prosíme našich veriacich katolíkov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby pamätali v modlitbách na Južný Sudán a boli ochotní podať pomocnú ruku v jeho naliehavých potrebách.“

Predchádzať radikalizácii a terorizmu

Na plenárnom zhromaždení sa východoafrickí biskupi zaoberali aj problémom radikalizácie a terorizmu, ktoré v ich krajinách ohrozujú najmä mladých ľudí. V záverečnom komuniké píšu:

„Vedomí si neustáleho ohrozenia, ktorému čelia mladí ľudia v spojitosti s k radikalizáciou a terorizmom, ako aj dôsledkov, aké to má na mier a bezpečnosť v regióne, venujeme sa zabezpečeniu pastoračných kapacít v starostlivosti o potreby týchto mladých ľudí. Súčasne s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a ľudských práv budeme naďalej spolupracovať s vládnymi silami a podporovať ich v úsilí o predchádzanie extrémistickému násiliu a radikalizácii.“

Medzi ďalšími hlavnými témami východoafrických biskupov boli migrácia,  integrálna ekológia, zápas s korupciou vo verejnom živote, ochrana mladistvých, transparentná správa cirkevných inštitúcií, rozvoj škôl a katolíckych univerzít, využitie médií na evanjelizáciu a spolupráca s agentúrami OSN a inými medzinárodnými organizáciami.

23 júla 2018, 17:39