Hľadaj

Vatican News
A national vigil to demand democracy, in Washington DC A national vigil to demand democracy, in Washington DC  (ANSA)

V Konstanzi uzavreli 600. jubileum Kostnického koncilu

Tento rok vyvrcholilo 600. výročie ukončenia Kostnického koncilu. V nemeckom meste Konstanz na hranici so Švajčiarskom, kde sa koncil v 15. storočí uskutočnil, v nedeľu 22. júla slávnostne uzavreli päť rokov trvajúce jubileum na pamiatku päťročného Kostnického koncilu.

Pripomeňme, že Kostnický koncil, ktorý zasadal v meste na Bodamskom jazere počas rokov 1414 až 1418, dosiahol v roku 1417 ukončenie pápežskej schizmy, ťahajúcej sa od roku 1378. Zaoberal sa okrem iného aj otázkami učenia Johna Wyclifa a Jana Husa.

Každý z piatich rokov jubilea v Konstanzi mal osobitný charakter. Slávili sa tu: Rok európskych stretnutí, Rok spravodlivosti, Rok živého stredoveku, Rok náboženstiev a Rok kultúry.

Keďže Kostnický koncil bol v poradí 16. koncilom s prívlastkom ekumenický, jeho slávnostná pripomienka mala za cieľ šíriť jednotu, svornosť a toleranciu medzi kresťanmi, a aj príslušníkmi ďalších náboženstiev. Hostitelia z miestnej arcidiecézy Freiburg im Breisgau na záverečnú slávnosť pozvali okrem katolíkov aj iné kresťanské denominácie a spolu s nimi aj židov, moslimov a budhistov.

Ako pripomenul dekan katolíckej farnosti v Konstanzi Matthias Trennert-Helwig, medzi cieľmi jubilea bolo aj upevnenie vzťahov s Prahou, a to jednak s tamojšou katolíckou komunitou, ako aj s Českobratskou evanjelickou cirkvou a s Československou husitskou cirkvou.

Na oslavách Kostnického jubilea nechýbali predstavitelia Katolíckej cirkvi zo Švajčiarska, ako aj predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch, ktorý bol zároveň osobitným vyslancom pápeža Františka na oslavách jubilea 11. novembra minulého roku.

-zk-

26 júla 2018, 13:56