Cerca

Vatican News
Croce Ilustračná snímka 

Slovenka získala medzinárodné ocenenie sv. Rity

Dnes, v deň liturgickej spomienky sv. Rity, sa v talianskom pútnickom mestečku Cascia konajú slávnosti na počesť tejto svätice. Slávnostnej Eucharistii pred Bazilikou sv. Rity predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Včera, v predvečer sviatku, tu udelili medzinárodné ocenenie sv. Rity štyrom ženám, medzi ktorými je aj Slovenka Soňa Vancáková. Košice sa zároveň na tento rok stali bratským mestom Cascie.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Ocenenie sv. Rity sa každoročne udeľuje osobám vynikajúcim v charakteristických cnostiach tejto rehoľníčky: službe blížnemu, vytrvalosti, pokore a odvahe prijať vlastný kríž.

Sv. Rita – patrónka neriešiteľných situácií, je v súčasnosti jednou z najpopulárnejších svätíc v Taliansku i vo svete. Táto augustiniánska mystička žila na prelome 14. a 15. storočia. Mala neľahký život - ešte pred vstupom do kláštora bola manželkou a matkou dvoch detí, avšak ovdovela a neskôr umreli aj obaja jej synovia. Vynikala pohostinnosťou, láskou k blížnemu, ochotou k dialógu a schopnosťou odpúšťať.

Ženy sv. Rity

„Ženou svätej Rity“ sa tento rok okrem troch Talianok stala aj Slovenka Soňa Vancaková z Košíc, manželka a matka piatich detí, zakladateľka združenia „Maják nádeje“ na pomoc rodinám v núdzi. Ocenenie z rúk generálneho predstaveného augustiniánov p. Alejandra Moral Antóna v Bazilike sv. Rity dostala za svoje presvedčenie o hodnote rodiny a za boj v jej prospech, čo preukázala aj tým, že na základe svojej neľahkej skúsenosti, dokázala prejaviť konkrétnu pomoc ďalším rodinám v ťažkostiach.

Košice sú bratským mestom Cascie

Včera večer zároveň dorazila z Košíc do mesta sv. Rity putovná „pochodeň pokoja“– ktorá každý rok symbolicky prepája vybrané mesto s Casciou. Tento rok sú jej bratským mestom Košice, kde pôsobí komunita augustiniánov a kde 8. mája tohto roku posvätili nový kostol nesúci meno sv. Rity.

22 mája 2018, 11:29