Vatican News
Mária od Ukrižovaného a od Božej lásky, vlastným menom Maria Gargani Mária od Ukrižovaného a od Božej lásky, vlastným menom Maria Gargani 

V Neapole budú blahorečiť zakladateľku Apoštoliek Najsv. Srdca

V sobotu 2. júna bude v Neapole vyhlásená za blahoslavenú Mária od Ukrižovaného a od Božej lásky, vlastným menom Maria Gargani. Slávnostnej svätej omši bude predsedať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.

Maria Gargani sa narodila v roku 1892 neďaleko Neapola v mnohodetnej veriacej  rodine. Po ukončení štúdia pôsobila ako učiteľka. Ako 23-ročná sa stretla so svätým Pátrom Piom a stala sa jeho duchovnou dcérou. Po spoznaní Božej vôle založila v roku 1936 kongregáciu Sestier apoštoliek Najsvätejšieho Srdca, ktorých cieľom je prežívať lásku k Bohu a k blížnemu v dobročinných dielach, vyučovaním mladých a pôsobením na misiách. Ich duchovnosť čerpá z úcty k Ježišovmu Srdcu ako vzoru každej kresťanskej dokonalosti. Mária od Ukrižovaného zomrela v Neapole 23. mája 1973.

Kardinál Amato v rozhovore pre Vatican News vyzdvihol u budúcej blahoslavenej Márie od Ukrižovaného jej každodenné svedectvo viery v prostredí, kde sa pohybovala:

„Bola neúnavnou a odvážnou v dosvedčovaní viery v každom prostredí, zvlášť v štátnych školách a na vidieku. Vedela spájať kontemplatívny život pozostávajúci z modlitby a obety s činným životom, zameraným výlučne na získavanie duší príkladom, slovom a modlitbou.“

Slávnostná svätá omša blahorečenia bude v sobotu napoludnie v neapolskom Dóme -Katedrále Nanebovzatia Panny Márie.

-ab-

30 mája 2018, 17:44