Hľadaj

Vatican News
Santa Rita Svätá Rita 

V Košiciach posvätia kostol sv. Rity

V Košiciach 8. mája posvätia kostol zasvätený sv. Rite, obľúbenej patrónke v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách. V novom kostole, ktorý sa nachádza v areáli kláštora augustiniánov, umiestnia relikviu svätice už v závere apríla.

Alena Barvirčáková - Vatikán

Ako informoval predstavený augustiniánov na Slovensku P. Juraj Pigula, relikviu sv. Rity umiestnia v priestoroch kostola v piatok 27. apríla pri svätej omši o 18. hodine za účasti emeritného košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča a Mons. Renata Boccarda, arcibiskupa talianskej diecézy Spoleto-Norcia, na území ktorej sa nachádza pútnické miesto Cascia.

V medenom relikviári v tvare ruže budú vystavené kostičky z ruky svätice, pôjde teda o relikvie 1. stupňa, upresnil prior augustiniánskej komunity. Spolu s členmi rehole, rektorom Sanktuária sv. Rity v Cascii a predstaviteľmi partnerských miest Košíc a Cascie je na slávnosť pozvaná široká verejnosť.

11 apríla 2018, 15:41