Cerca

Vatican News
Portogallo Incontro  Fatima CCEE-SECAM Predstavitelia CCEE-SECAM počas stretnutia vo Fatime (12.- 15. apríla 2018) 

Biskupi Afriky a Európy: Aktívna bdelosť voči negatívam globalizácie

Globalizácia, keď je poznačená hriechom, ako sa to dnes často ukazuje, má tendenciu vyvolávať hlboké rozdelenie medzi bohatými a chudobnými, medzi mocnými a slabými.

Jozef Bartkovjak, Alena Barvirčáková - Vatikán

Biskupi Európy a Afriky tri dni spoločne rozoberali aktuálne otázky spojené s problematikou globalizácie. V mariánskom pútnickom mieste Fatima sa stretli v dňoch 12. – 15. apríla na úrovni Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) a Rady biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru (SECAM) pod vedením ich predsedov, janovského arcibiskupa kard. Angela Bagnasca a  arcibiskupa Mons. Gabriela Mbilingiho z Angoly. Na stretnutí vo Fatime sa zúčastnil aj biskup Reykjavíku kapucín Dávid Tencer OFMcap. pochádzajúci zo Slovenska.

V záverečnom komuniké biskupi CCEE a SECAM upozorňujú na mimoriadne závažné skutočnosti:

„Globalizácia, keď je poznačená hriechom, ako sa to dnes často ukazuje, má tendenciu vyvolávať hlboké rozdelenie medzi bohatými a chudobnými, medzi mocnými a slabými, zosilňuje boj o moc a zvyšovanie ziskov, hedonizmus, rúca dedičstvo vysokej kultúry, spirituality a ľudskej dôstojnosti spúšťaním rozkladu základov existencie ako je nedotknuteľné právo na život (abort, eutanázia, eugenika...). V niektorých oblastiach sveta sa konštatuje, že istá iracionálna postmodernosť privádza priam k animalizácii človeka a k humanizácii zvieraťa.“    

Biskupi si všímali aj pozitívne dôsledky globalizácie na život spoločnosti, akým je napr. umožnenie solidarity medzi národmi, delenia sa s materiálnymi i duchovnými dobrami a šírenia ušľachtilých a konštruktívnych myšlienok a hodnôt. Globalizácia je sama osebe ambivalentná. Rozhodujúcu dôležitosť pre jej pozitívnu dynamiku zohráva náboženský kult, zdôrazňujú biskupi Európy a Afriky:

„V kulte človek nachádza spolu so zmyslom aj morálne usmernenie, cestu ako žiť v dobre a teda žiť dobre, dobrý život. Bez zakotvenia v Bohu zostáva človek – a následne aj kultúra – uväznený v čase, v imanentnosti: kultúra je vystavená tomu, čo je relatívne, je predmetom neustálych zmien.    

Tak množenie sa vojenských konfliktov ako aj dráma utečencov a migrantov sú trpkým ovocím aj globalizácie. Cirkev žiada o rešpekt pre stvorenstvo, ľudskú ekológiu, integrálny rozvoj človeka, človeka stvoreného na obraz a podobu Božiu a obdareného vnútornou dôstojnosťou.

Deštruktívny cieľ istých ideológií je zjavný: erotizácia spoločnosti, pansexualizmus a teória gender ohrozujú inštitúciu manželstva a rodiny. Vyplýva z toho spoločnosť stále viac atomizovaná, ochudobnená o trvalé vzťahy, ktorá odsudzuje každého na samotu. Mládež je prvou obeťou týchto skazonosných ponúk, avšak s nádejou hľadíme na budúcu synodu.“

Takto píšu biskupi Európy a Afriky vo svojich uzáveroch z Fatimy. Upozorňujú, že od Cirkvi, jej biskupov, kňazov, zasvätených osôb i laikov, spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle, si táto situácia vyžaduje „aktívnu a odvážnu bdelosť“.

16 apríla 2018, 13:02