2020.09.30 Udienza Generale 2020.09.30 Udienza Generale 

Audiența generală. Papa Francisc: Să facem ca iubirea să devină virală, iar speranța, globală

”Să facem, cu ajutorul Domnului, ca iubirea să devină virală, iar speranța, globală”: este îndemnul final al papei Francisc de la cateheza audienței generale de miercuri, 30 septembrie 2020. Sute de romani și pelerini, respectând restricțiile impuse de pandemie, au luat parte la întâlnirea săptămânală cu Succesorul lui Petru. La finalul audienței, papa a anunțat semnarea scrisorii apostolice ”Sacrae Scripturae affectus” dedicată împlinirii a 1600 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ieronim.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
30 septembrie 2020 – Vatican News
. ”A pregăti viitorul împreună cu Isus care mântuiește și vindecă” este tema celei de-a 9-a cateheze din seria ”A vindeca lumea” pe care papa Francisc a prezentat-o la audiența generală de miercuri, 30 septembrie 2020. La finalul catehezei, papa a anunțat promulgarea scrisorii apostolice ”Sacrae Scripturae affectus”, dedicată celui de-al 16 centenar de la trecerea la Domnul a Sfântului Ieronim.

Audiența, desfășurată în curtea interioară a Palatului Apostolic – respectând restricțiile impuse de pandemie - a început cu proclamarea unei pericope biblice din Scrisoarea către Evrei (12,1-2): ”Prin urmare, şi noi, care avem un astfel de nor de martori care ne înconjoară, să îndepărtăm orice povară şi păcatul care ne împresoară, să alergăm cu perseverenţă în lupta care ne stă înainte, cu ochii aţintiţi la Isus, începutul şi desăvârşirea credinţei, care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea şi, neţinând seama de ruşinea ei, s-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu!”.

La audiențele generale din săptămânile trecute, a remarcat papa la începutul catehezei de astăzi, s-a căutat o reflecție comună, în lumina Evangheliei, cu privire la felul în care se poate vindeca lumea care suferă din cauza unui disconfort general pe care pandemia l-a evidențiat și l-a accentuat.
Papa Francisc: «Am parcurs căile demnității, solidarității și subsidiarității, căi indispensabile pentru promovarea demnității umane și a binelui comun. Ca discipoli ai lui Isus, ne-am propus să urmăm pașii săi optând pentru cei săraci, regândind folosirea bunurilor și îngrijindu-ne de casa comună. În mijlocul pandemiei care ne chinuie, ne-am ancorat în principiile doctrinei sociale a Bisericii, lăsându-ne călăuziți de credință, speranță și caritate. Aici am găsit un ajutor solid pentru a fi operatori de transformare care visează lucruri mari, nu se opresc la meschinăriile care dezbină și rănesc, ci încurajează la a genera o lume nouă și mai bună».

”Aș vrea”, a spus mai departe pontiful, ”ca acest drum să nu se oprească odată cu aceste cateheze ale mele, ci să se poată continua a merge împreună «cu ochii ațintiți spre Isus» (Evrei 12,2), care mântuiește și vindecă lumea. Evanghelia, de altfel, arată că Isus a vindecat bolnavii de orice fel, a dat vedere celor orbi, cuvântul celor muți și auzul celor surzi. Mai mult, ”atunci când vindeca bolile și neputințele trupești, Isus vindeca și spiritul, iertând păcatele, după cum vindeca și durerile sociale, incluzându-i pe cei marginalizați.

Pentru a ne îngriji la rândul nostru de toți oamenii, fără deosebire de rasă, limbă și națiune, ”avem nevoie să contemplăm și să apreciem frumusețea oricărei ființe umane și a oricărei făpturi”.
Papa Francisc: «Am fost concepuți în inima lui Dumnezeu (cf. Efeseni 1,3-5). ”Fiecare dintre noi este rodul unui gând al lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este voit, fiecare este iubit, fiecare este necesar” (Benedict XVI, Omilie la începutul slujirii petrine, 24 aprilie 2005; cfr. Laudato Si, 65). Mai mult, fiecare făptură are să ne spună ceva despre Dumnezeu creatorul (Laudato Si, 69; 239). A recunoaște atare adevăr și a mulțumi pentru legăturile profunde ale comuniunii noastre universale cu toate persoanele și cu toate creaturile activează ”o îngrijire generoasă și plină de afecțiune” (ibid., 220). Ne ajută, totodată, să-L recunoaștem pe Cristos prezent în frații noștri și surorile noastre săraci și suferinzi, să-i întâlnim și să ascultăm strigătul lor și strigătul pământului, care se face ecoul lor (cf. ibid., 49)».

Dacă ne lăsăm ”mobilizați lăuntric” de acest strigăt, a spus mai departe Sfântul Părinte, vom contribui la ”însănătoșirea relațiilor cu darurile și capacitățile noastre”. Mai mult, ”vom putea să regenerăm societatea și să nu ne întoarcem la așa zisa normalitate, pentru că această normalitate era bolnavă de injustiții, inegalități și degradarea mediului”. În viziunea credinței, ”normalitatea la care suntem chemați este normalitatea Împărăției lui Dumnezeu, în care «orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună!» (Matei 11,5). În normalitatea Împărăției lui Dumnezeu, pâinea ajunge la toți și mai rămâne, organizarea socială se bazează pe a contribui, a împărți și a distribui, nu pe a avea, a exclude și a acumula”.
Papa Francisc: «Un mic ”virus” continuă să provoace răni profunde și demască vulnerabilitatea noastră fizică, socială și spirituală. A scos la vedere marea inegalitate care domnește în lume: inegalitatea de șanse, de bunuri, de acces la sistemul de sănătate, la tehnologie și așa mai departe. Aceste injustiții nu sunt naturale, nici inevitabile. Sunt lucrarea omului, provin dintr-un model de creștere desprins de valorile cele mai profunde. Risipa de alimente, risipa de alimente care rămân: cu această risipă se poate da de mâncare tuturor. Acest lucru i-a făcut pe mulți să-și piardă speranța și a mărit nesiguranța și angoasa. De aceea, pentru a ieși din pandemie, trebuie să găsim curele nu numai pentru coronavirus, dar și pentru marii ”viruși” umani și socio-economici».

”Nu ne putem aștepta”, a recunoscut papa la cateheză, ”ca modelul economic care stă la baza unei dezvoltări inechitabile și nesustenabile să rezolve problemele noastre: nu a făcut-o și nu o va face, chiar dacă anumiți falși profeți continuă să promită efectul cascadă care nu sosește niciodată”. ”Ați auzit și voi teorema paharului: important este ca paharul să se umple și în acest fel va cădea apoi la cei săraci și la alții, primind bogăție. Dar este un fenomen: paharul începe să se umple și când e aproape plin, paharul crește, crește și iar crește, astfel încât cascada nu are loc niciodată. Fiți atenți”.
Papa Francisc: «Trebuie să ne punem urgent pe treabă pentru a genera bune politici, a proiecta sisteme de organizare socială în care să fie premiate participarea, cura și generozitatea, în locul indiferenței, a exploatării și a intereselor particulare. O societate solidară și echitabilă este o societate mai sănătoasă. O societate participativă – în care ”cei din urmă” sunt luați în considerare ca ”cei dintâi” – întărește comuniunea. O societate în care se respectă diversitatea este mult mai rezistentă la orice fel de virus».

”Să punem acest drum de vindecare”, a fost îndemnul papei de la finalul catehezei, ”sub ocrotirea Fecioarei Maria, Maica sănătății. Ea, care l-a purtat în sânul ei pe Isus, să ne ajute să fim încrezători. Însuflețiți de Spiritul Sfânt, vom putea munci împreună pentru Împărăția pe care Cristos a inaugurat-o în această lume venind în mijlocul nostru. O Împărăție de lumină în mijlocul întunericului, de dreptate în mijlocul atâtor ultraje, de bucurie în mijlocul atâtor suferințe, de vindecare și mântuire în mijlocul bolilor și al morții. Să ne ajute Dumnezeu să facem ”virală” iubirea și să globalizăm speranța în lumina credinței”.

Semnarea scrisorii apostolice ”Sacrae Scripturae affectus”

Papa Francisc: «Astăzi am semnat scrisoarea apostolică Sacrae Scripturae affectus, la cel de-al 16-lea centenar de la moartea Sfântului Ieronim. Exemplul acestui mare învățător și părinte al Bisericii, care a pus Biblia în centrul vieții sale, să trezească în toți o reînnoită iubire față de Sfânta Scriptură și dorința de a trăi în dialog personal cu Cuvântul lui Dumnezeu».

Salutul adresat tinerilor, bătrânilor și soților recent căsătoriți

La saluturile finale, papa a invocat ajutorul Domnului pentru romanii și pelerinii prezenți ca să primească tot binele ”pe care îl dorește inima voastră pentru voi înșivă și pentru toți cei care vă sunt aproape pe drumul vieții”. Apoi, nelipsitul salut adresat tinerilor, bătrânilor, bolnavilor și soților recent căsătoriți:
Papa Francisc: «Fiecare, în situația în care se află, să fie generos în efortul pentru un viitor mai bun, fie prin acceptarea încercării și a suferinței, fie prin iubirea reciprocă pentru a edifica o familie armonioasă și adevărată».

Audiența generală s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a papei Francisc, după rugăciunea Tatăl Nostru, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

30 septembrie 2020, 10:45