Căutare

RELIGION-POPE/LENT RELIGION-POPE/LENT 

Agenda liturgică a papei Francisc din Postul Mare și Săptămâna Pascală 2020

Oficiul celebrărilor liturgice ale Pontifului Roman a publicat agenda slujbelor prezidate de papa Francisc în lunile februarie – aprilie 2020, mai precis, de la Miercurea Cenușii până la Duminica ”in Albis”, prin care se încheie octava pascală. În aceeași perioadă, papa și Curia Romană urmează o perioadă de exerciții spirituale la Ariccia, lângă Roma.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
13 februarie 2020 – Vatican News
. Oficiul celebrărilor liturgice ale Pontifului Roman a publicat agenda slujbelor prezidate de papa Francisc în perioada februarie – aprilie 2020, fiind vorba, practic, de perioada Postului Mare, Săptămâna Sfântă și Octava Paștelui. Calendarul a fost difuzat de mons. Guido Marini, maestrul celebrărilor liturgice pontificale.

Miercurea Cenușii: 26 februarie 2020
Prima Sf. Liturghie a perioadei amintite este prezidată de papa Francisc în Miercurea Cenușii, 26 februarie a.c., prin care Biserica catolică de rit roman sau latin începe timpul Postului Mare. Este zi de post și abstinență. Potrivit unei tradiții străvechi, celebrările liturgice din Miercurea Cenușii nu se desfășoară în bazilica San Pietro, ci la bazilica Sfânta Sabina, de pe Colina Aventinului. Slujba începe la ora 16.30 la biserica Sfântul Anselm, unde are loc așa numita ”statio” și procesiunea penitențială, pentru ca la ora 17.00, în bazilica paleocreștină Sfânta Sabina să înceapă Sf. Liturghie, cu binecuvântarea și punerea cenușii pe cap în semn de pocăință. 

”Parcursul stațiunilor din Postul Mare, caracterizat de o procesiune penitențială, exprimă tradiția romană de a zăbovi în rugăciune la locurile în care martirii și-au dat viața sau în care sunt cinstite relicvele lor”, a afirmat pr. Giuseppe Midili, directorul Oficiul liturgic al diecezei de Roma. ”Pelerinajul de la o biserică la alta, străbătând străzile orașului, ne ajută să redescoperim prezența antică a concetățenilor noștri, să citim urmele credinței lor, viața lor bisericească, dorința lor de a fi martori care locuiesc în mijlocul poporului pentru a-i asculta strigătul, după cum îndeamnă să facem la rândul nostru, în acest an, programul pastoral diecezan”.

Întâlnirea penitențială cu preoții diecezei de Roma
În 27 februarie a.c., joi după Miercurea Cenușii, papa Francisc merge în catedrala Romei, bazilica Sfântul Ioan în Lateran, la tradiționala celebrare penitențială de la începutul Postului Mare rezervată preoților diecezei de Roma. Manifestarea liturgică începe la ora 10.20. După o meditație a cardinalului vicar Angelo De Donatis, preoții se vor spovedi personal: se menționează într-un comunicat al Vicariatului Diecezei de Roma. La rândul său, Papa va sta la dispoziție pentru câțiva preoți care vor să-și mărturisească păcatele și va încheia celebrarea penitențială cu un îndemn pastoral. La final, pontiful va oferi în dar o colecție de texte care pot înlocui cea de-a doua meditație zilnică din Oficiul Lecturilor pe timpul Postului Mare.

Exerciții spirituale
Duminică, 1 martie a.c., este prima duminică a Postului Mare. După recitarea rugăciunii ”Îngerul Domnului” împreună cu romanii și pelerinii prezenți la amiază în Piața Sfântul Petru, papa Francisc merge la Casa de reculegere din localitatea Ariccia, lângă Roma, pentru o perioadă de exerciții spirituale. Participă, de asemenea, mai mulți responsabili ai Curiei Romane. Încheierea exercițiilor spirituale pentru papa și Curia romană are loc vineri, 6 martie a.c., pontiful urmând să se întoarcă în jurul amiezii la reședința sa din Casa Sf. Marta, în Cetatea Vaticanului.

Sacramentul Pocăinței
Vineri, 20 martie a.c., în bazilica San Pietro, papa Francisc prezidează la ora 17.00 Celebrarea penitențială. Slujba pregătește, practic, inițiativa spirituală ”24 de ore pentru Domnul”, care se marchează în contextul celei de-a patra Duminici a Postului Mare.

Săptămâna Sfântă
Duminică, 5 aprilie a.c., este Duminica Floriilor și a Patimii Domnului. Începe Săptămâna Sfântă. La ora 10.00, în Piața Sfântul Petru, papa Francisc prezidează Comemorarea intrării Domnului în Ierusalim și Sfânta Liturghie. Prin tradiția instaurată în ultimele decenii, Duminica Floriilor este duminica în care se marchează Ziua mondială a tineretului la nivel local.

Sfânta Liturghie a Crismei
Joi, 9 aprilie a.c., este Joia Sfântă, iar în această zi, după o tradiție foarte veche a Bisericii, sunt oprite toate Liturghiile fără popor. În cursul dimineții de joi a Săptămânii Sfinte, papa Francisc prezidează Sfânta Liturghie a Crismei la ora 9.30 în bazilica San Pietro, la care participă preoții diecezei de Roma, motiv pentru care se face și reînnoirea făgăduințelor preoțești. În cadrul celebrării, mai precis, după Liturgia Cuvântului, are loc Sfințirea Crismei și binecuvântarea uleiurilor pentru bolnavi și pentru catehumeni.

Joia Sfântă a Cinei Domnului
Începe Sfântul Triduum Pascal, în care Biserica celebrează cele mai mari mistere ale răscumpărării noastre, comemorându-L pe Domnul răstignit, înmormântat și înviat. În seara Joii Sfinte are loc Liturghia Cinei Domnului, cu participarea deplină a întregii comunități locale. După austeritatea zilelor de Post, altarul este împodobit cu flori, păstrându-se, totuși, moderația de care are nevoie caracterul acestei zile. Tabernacolul va fi gol, iar în cadrul celebrării se vor consacra ostii suficiente pentru împărtășirea preoților și a credincioșilor în această zi și în ziua următoare. Acolo unde este indicat din punct de vedere pastoral, după omilia Liturghiei ”in Coena Domini” se poate desfășura ceremonia spălării picioarelor. La sfârșitul rugăciunii de după Împărtășanie, are loc mutarea Preasfântului Sacrament ”într-un loc special pregătit în biserică sau într-o capelă împodobită corespunzător”, iar credincioșii sunt îndemnați ca, după împrejurări și posibilități, să continue adorația în fața Preasfântului Sacrament o parte din noapte. Totuși, după miezul nopții, adorația nu va avea un caracter solemn.

Papa Francisc, după cum a făcut în anii precedenți, celebrează Liturghia Cinei Domnului într-un spațiu marcat de suferință și încercare, căutând să ducă vestea mântuirii acolo unde oamenii sunt marcați în mod deosebit de povara vieții și a păcatelor. Locul și ora Sfintei Liturghii pe care papa o celebrează în seara Joii Sfinte vor fi anunțate mai târziu.

Vinerea Sfântă a Patimii și Morții Domnului
Vineri, 10 aprilie a.c., este Vinerea Sfântă. În această zi, Biserica, după o tradiție străveche, nu celebrează sacramentele, în afară de sacramentul Penitenței și al Ungerii bolnavilor. Pe altar nu se va afla nimic, nici cruce, nici sfeșnice, nici fețe de altar. În după-amiaza acestei zile, dacă este posibil chiar în jurul orei trei, are loc celebrarea Pătimirii Domnului. Preotul, îmbrăcat cu veșminte de culoare roșie, merge la altar și se prosternează cu fața la pământ, apoi se roagă câtva timp în tăcere, în timp ce toți ceilalți se așază în genunchi. Celebrarea constă din trei părți: Liturgia Cuvântului, cu proclamarea Pătimirii Domnului după Ioan (18-19), adorarea Sfintei Cruci, în timpul căreia se cântă Plângerea Mântuitorului, și Sfânta Împărtășanie.

Papa Francisc prezidează Celebrarea Patimii Domnului la ora 17.00 în bazilica San Pietro, iar la ora 21.15, la amfiteatrul roman Coloseum, rugăciunea Calea Crucii, care, de obicei, este transmisă în mondoviziune.

Sâmbăta Sfântă și Veghea Pascală
În Sâmbăta Sfântă, Biserica rămâne lângă mormântul Domnului, în rugăciune, tăcere și post, meditând pătimirea și moartea lui, precum și coborârea lui la cei din iad, și așteptând învierea lui. Biserica se abține de la celebrarea Liturghiei, masa altarului fiind dezgolită până după Vigilia solemnă sau privegherea nocturnă în așteptarea învierii, când tristețea va face loc bucuriilor pascale, de belșugul cărora va tresălta timp ce cincizeci de zile.

Papa Francisc, la ora 20.30, în bazilica Sfântul Petru, prezidează solemna Vigilie pascală din Noaptea Sfântă. Această noapte este o ”priveghere în cinstea Domnului” (Ex 12,42), cea mai mare și mai nobilă dintre toate solemnitățile. Celebrarea cuprinde Ceremonia luminii (binecuvântarea focului nou, procesiunea cu lumânarea pascală și vestirea solemnă a Învierii), Liturgia Cuvântului (cu nouă lecturi din Vechiul și Noul Testament), Liturgia baptismală (cu ritul Botezului și reînnoirea făgăduințelor de la Botez) și Liturgia euharistică.

Duminica Paștelui și Mesajul pascal ”Urbi et Orbi”
Duminică, 12 aprilie a.c., în Duminica Paștelui, papa Francisc prezidează Sfânta Liturghie la ora 10.00 în Piața San Pietro, iar la ora 12.00, de la balconul central al bazilicii vaticane, transmite ”Urbi et Orbi” mesajul pascal și binecuvântarea apostolică însoțită de darul indulgenței plenare.

Octava Pascală
Duminică, 19 aprilie a.c., a doua duminică a Paștelui sau ”A îndurării divine”, se încheie Octava Pascală. Este numită, prin tradiție, Duminica ”in albis”, după hainele albe pe care neofiții le depuneau după Botez. În această duminică, papa Francisc prezidează Sfânta Liturghie La ora 10.30, în Piața San Pietro.

25 februarie 2020, 09:53