S.S. Francesco- Messa Domus Sanctae Marthae  14-11 S.S. Francesco- Messa Domus Sanctae Marthae 14-11 

Papa Francisc, la ”Sf. Marta”: autoritatea unui păstor, a unui creștin vine din coerența vieții

La omilia Sfintei Liturghii celebrată în dimineața de marți, 14 ianuarie 2020, papa Francisc a vorbit despre lecturile biblice ale zilei și a pus accentul pe pagina Evangheliei în care oamenii admiră ”autoritatea” lui Isus. Pontiful a scos în evidență izvoarele autorității unei persoane, care nu poate să fie credibilă fără coerență și mărturie.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
14 ianuarie 2020 – Vatican News. Poporul lui Dumnezeu suportă cu răbdare incoerența păstorilor și a celorlalți creștini, dar lipsa de coerență este o adevărată ”schizofrenie” în viața creștină: a spus papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii celebrată în dimineața de marți, 14 ianuarie 2020, în capela reședinței sale din Casa Sf. Marta. Autoritatea unui păstor de suflete, autoritatea unui creștin nu poate fi credibilă fără coerență și fără mărturia vieții.

Papa a făcut un comentariu la lecturile biblice ale Sfintei Liturghii (1Sam 1,9-20 și Mc 1,21-28) și a pus accentul pe pagina Evangheliei de la Sf. Marcu, unde se prezintă o parte din activitatea lui Isus la Cafarnaum, lângă Marea Galileii. Intrând în zi de sâmbătă în sinagogă, Isus ”a început să-i învețe. Și erau uluiți de învățătura lui, pentru că el îi învăța ca unul care are autoritate și nu în felul cărturarilor” (v. 22).
Papa Francisc: «Care este autoritatea pe care o are Isus? Este acel stil al Domnului, acea noblețe, să spunem astfel, prin care Domnul se mișca, învăța, vindeca, asculta. Acest stil nobil, un lucru care vine din interior, face să se vadă. Ce anume face să se vadă? Coerența. Isus avea autoritate pentru că era coerent între ceea ce învăța și ceea ce făcea, felul în care trăia. Coerența este ceea ce îți dă impresia că o persoană are autoritate. ”Acesta are autoritate, aceasta are autoritate pentru că este coerent, este coerentă”, adică dă mărturie. Autoritatea se vede în acest lucru: coerența și mărturia».

Dezacordul dintre cuvinte și viață, dintre răspunderea asumată și exemplul personal a fost comparat de papa Francisc cu o adevărată ”schizofrenie” a vieții creștine, care aduce daune în rândul poporului lui Dumnezeu.
Papa Francisc: «Iar cuvântul pe care îl folosește Isus pentru a califica această incoerență, această schizofrenie, este ”ipocrizia”. Este un șir întreg de calificative! Să luăm capitolul XXIII de la Matei: de atâtea ori spune ”ipocriților” pentru cutare, ”ipocriților” pentru cutare... Isus îi califică drept ”ipocriți”. Ipocrizia este modul de a acționa al celor care au o responsabilitate în fața oamenilor – în acest caz, o răspundere pastorală – dar nu sunt coerenți, nu sunt domni, nu au autoritate. Poporul lui Dumnezeu este blând și suportă, tolerează atâția păstori ipocriți, atâția păstori ”schizofrenici” care spun și nu fac, lipsiți de coerență».

Desigur, a încheiat Sfântul Părinte, credincioșii se uită la păstorii lor de suflete și caută prin intermediul lor prezența și lucrarea lui Dumnezeu, dar lipsa coerenței rămâne un motiv de ”scandal”. Papa a explicat această simțire comună pornind de la prima lectură biblică a zilei în care bătrânul Eli ”își pierduse autoritatea, îi rămânea numai harul ungerii”, dar cu ajutorul acelui har, a întărit pontiful, ”el binecuvântează și face o minune” în beneficiul Anei, care, frântă de durere, se ruga ca să devină mamă.
Papa Francisc: «Poporul lui Dumnezeu face bine deosebirea dintre o persoană și harul ungerii. ”Dar tu”, ar spune unii, ”mergi să te spovedești la cutare, care este așa, a făcut așa...?” ”Pentru mine”, răspunde, ”acela este Dumnezeu. Punct. Acela este Isus”. Aceasta este înțelepciunea poporului nostru care tolerează de atâtea ori atâția păstori de suflete incoerenți, păstori care se aseamănă cărturarilor, chiar și creștini, nu?, care merg duminica la Liturghie și apoi trăiesc ca păgânii. Iar lumea spune: ”Așa ceva este un scandal, este o incoerență”. Cât de mult rău fac creștinii incoerenți, care nu dau mărturie, și păstorii incoerenți, ”schizofrenici”, care nu dau mărturie!»

14 ianuarie 2020, 10:44