Căutare

2018.06.20 Udienza Generale 2018.06.20 Udienza Generale 

Mesaj al papei Francisc cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi

Sfântul Părinte a transmis un Mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi. Stabilită în 1992 de Organizaţia Naţiunilor Unite, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi este marcată anual la 3 decembrie. În Mesaj, papa Francisc aminteşte că în prezent susţinerea drepturilor la participare "are un rol central în vederea contrastării discriminărilor şi a promovării unei culturi a întâlnirii şi a vieţii de calitate".

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

3 decembrie 2019 – Vatican News. "S-au făcut mari progrese în privinţa persoanelor cu dizabilităţi în domeniul medical şi asistenţial însă şi în zilele noastre se constată prezenţa culturii debarasării şi mulţi dintre ei simt că există fără o apartenenţă şi fără participare. Această situaţie cere nu doar tutelarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor dar îndeamnă şi la a face să devină mai umană lumea, înlăturând tot ceea ce împiedică [trăirea] unei cetăţenii depline, [îndepărtând] obstacolele prejudecăţii şi favorizând accesibilitatea spaţiilor şi calitatea vieţii, care să ţină cont de toate dimensiunile existenţei umane". Cu aceste cuvinte, pontiful a evidenţiat necesitatea de a îngriji şi de a însoţi persoanele cu dizabilităţi în orice condiţie a vieţii, "recurgând şi la actualele tehnologii, însă fără a le absolutiza, "asumându-şi cu forţă şi bunètate situaţiile de marginalitate".

"Este un parcurs exigent şi obositor care va contribui tot mai mult la formarea unor conştiinţe în măsură să recunoască fiecare persoană ca fiind unică şi irepetabilă", scrie Sfântul Părinte, îndemnându-ne să nu uităm de numeroşii "exilaţi ascunşi" care trăiesc în casele, familiile şi societăţile noastre.

În Mesajul cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi din acest an, Sfântul Părinte evidenţiază îndemnul de "a recunoaşte în fiecare persoană cu dizabilitate, înclusiv cu dizabilităţi complexe şi grave, o contribuţie unică la binele comun prin propria şi originala istorie de viaţă". De asemenea, a reliefat că – deşi importantă – nu este suficientă elaborarea legilor pentru a face să cadă barierele fizice, ci este importantă schimbarea mentalităţii şi depăşirea unei culturi care seamănă inegalitate şi împiedică participarea activă a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa obişnuită.

"Îi încurajez pe toţi cei care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi să continue pe calea acestei importante slujiri şi angajări care determină gradul de civilizaţie al unei naţiuni". Cu aceste cuvinte îşi încheie papa Francisc Mesajul cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilităţi din 2019, înălţând rugăciunea ca "fiecare persoană să poată simţi asupra sa privirea paternă a lui Dumnezeu, care-şi afirmă deplina demnitate şi valoarea necondiţionată a propriei vieţi".

03 decembrie 2019, 09:50