Căutare

VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

Să aşteptăm "paşii lui Dumnezeu" şi să nu voim "să-i fabricăm" noi opera: Papa, la audienţa generală

«Începem azi un parcurs de cateheze dedicat Cărţii Faptele Apostolilor. Această carte biblică, scrisă de sfântul Luca evanghelistul, ne vorbeşte despre călătoria Evangheliei în lume.» Astfel a început Sfântul Părinte noul ciclu de cateheze dedicate acestei cărţi biblice, scrisă de sfântul Luca Evanghelistul, ce indică "minunata uniune dintre Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt ce inaugurează timpul evanghelizării".
Papa Francisc la audienţa generală de miercuri, 29 mai 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

29 mai 2019 – Vatican News. Explicând că sunt doi protagoniştii Cărţii Faptele Apostolilor – Cuvântul şi Spiritul – papa Francisc s-a oprit asupra lor descriind modul lor de a acţiona.

Papa Francisc: «Cuvântul lui Dumnezeu aleargă, este dinamism, irigă orice teren asupra căruia cade. Dar în ce constă forţa sa? Sfântul Luca ne spune că cuvântul uman devine eficient nu datorită retoricii, care este arta vorbirii frumoase, ci graţie Duhului Sfânt, care este dynamis (dinamism) al lui Dumnezeu, este forţa sa care are puterea de a purifica cuvântul, de a-l face să devină purtător de viaţă. Când Duhul Sfânt vizitează cuvântul omenesc acesta devine dinamic, precum "dinamita", în măsură să aprindă inimile şi să facă să cadă schemele, rezistenţele şi zidurile de diviziune, deschizând noi căi şi extinzând hotarele poporului lui Dumnezeu.»  

Oprindu-se asupra valorii de neînlocuit avută de Duhul Sfânt asupra cuvântului, pontiful a explicat că numai Spiritul Sfânt este în măsură să dea forţă şi vivacitate cuvântului omenesc, caracterizat de fragilitate.

Papa Francisc: «Cel care dă sonoritate vibrantă şi incisivitate cuvântului nostru omenesc –  într-atât de fragil, capabil chiar şi de minciună şi de sustragere de la propriile responsabilităţi – este Duhul Sfânt, prin mijlocirea căruia a fost generat Fiul lui Dumnezeu; Duhul Sfânt care l-a uns şi l-a susţinut în misiune; Spiritul datorită căruia i-a ales pe apostolii săi şi care a garantat vestirii lor perseverenţă şi rodnicie, după cum le garantează în prezent şi vestirii noastre.»   

Amintind că Evanghelia se încheie cu învierea şi înălţarea lui Isus, momente de la care porneşte relatarea din Faptele Apostolilor, Sfântul Părinte a evidenţiat că începutul acestei cărţi este marcat tocmai de la măreţia slavei vieţii celui Înviat, transmisă Bisericii, explicând că tocmai botezul în Duhul Sfânt este experienţa care ne permite să intrăm în comuniune personală cu Dumnezeu şi să participăm la voinţa sa mântuitoare universală.

Papa Francisc: «Cel înviat îi îndeamnă pe ai săi să nu trăiască cu angoasa prezentului, ci să se alieze cu timpul, să ştie să aştepte depănarea istoriei sacre care nu s-a întrerupt ci care avansează; să ştie să aştepte "paşii lui Dumnezeu", Domn al timpului şi al spaţiului. Domnul cel Înviat îi îndeamnă pe ai săi să nu-şi "fabrice" singuri misiunea, ci să aştepte să fie Tatăl cel care le umple inimile de dinamism cu Duhul său, pentru a se putea implica într-o mărturie misionară în măsură să iradieze de la Ierusalim la Samaria şi să depăşească hotarele Israelului pentru a ajunge la periferiile lumii.»

«Să-i cerem şi noi Domnului răbdarea de a-i aştepta paşii, de a nu voi "să fabricăm" noi opera sa şi să rămânem docili rugându-ne, invocându-l pe Duhul Sfânt şi cultivând arta comuniunii ecleziale», a spus Sfântul Părinte în încheierea catehezei audienţei generale de miercuri, 29 mai, din Piaţa Sfântul Petru.

29 mai 2019, 11:34