Căutare

2018.12.20 Messa Santa Marta 2018.12.20 Messa Santa Marta 

Buna Vestire revoluţionează istoria: papa Francisc, la "Sf. Marta"

În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând la ea, i-a spus: "Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!" Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: "Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit". Maria a spus către înger: "Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?" Răspunzând, îngerul i-a spus: "Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! Atunci, Maria a spus: "Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!" Şi îngerul a plecat de la ea. (Lc 1,26-38)
Din omilia papei Francisc, de joi, 20 decembrie 2018

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

20 decembrie 2018 – Vatican News. În omilia Sfintei Liturghii celebrată joi, 20 decembrie, în capela Casei Sfânta Marta, din Vatican, papa Francisc s-a oprit asupra misterului Bunei Vestiri, moment în care istoria omului se schimbă complet.

Explicând dificultatea de a predica fragmentul din Evanghelia după sfântul Luca, capitolul 1, privitor la vestirea adusă de îngerul Gabriel Fecioarei Maria – pontiful evidenţiază cum relatarea Bunei Vestiri ilustrează modul în care "Dumnezeul surprizelor schimbă destinul omului".

«Fragmentul pe care l-am ascultat, din Evanghelia după sfântul Luca, ne istoriseşte momentul decisiv al istoriei, [momentul] cel mai revoluţionar. Este o situaţie convulsivă, în care totul se schimbă, istoria se răstoarnă. Este dificil de predicat acest fragment. Şi când, la Crăciun sau în ziua Bunei Vestiri profesăm credinţa în acest mister, ne aşezăm în genunchi. Acesta este momentul în care totul se schimbă, totul, de la rădăcină», a spus Sfântul Părinte care, în cursul omiliei, a citit din nou Evanghelia liturgiei zilei, după sfântul Luca, capitolul 1, versetele 26-38, pentru ca adunarea de credincioşi să înţeleagă măreţia acestei Vestiri.

Vocea papei Francisc: «Duhul Sfânt va coborî asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! Atunci, Maria a spus: "Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!" Şi îngerul a plecat de la ea.» (Lc 1,26-38)

 

20 decembrie 2018, 11:51