Căutare

2018.10.29 Foto Gruppo Papa Francesco, fine sinodo 2018.10.29 Foto Gruppo Papa Francesco, fine sinodo 

Papa Francisc: Rugăciune şi penitenţă pentru a apăra Biserica, Mama noastră

Primii destinatari ai Documentului final al Sinodului suntem noi. Acesta este unul din punctele centrale ale discursului rostit liber de Sfântul Părinte la încheierea celei de-a XV-a adunări generale a Sinodului episcopilor despre tineri, care a dezbătut tema "Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional". În intensul discurs, pontiful a subliniat că şi noi, fiii, "suntem păcătoşi", însă Biserica nu trebuie murdărită.

Cetatea Vaticanului – Debora Donnini – A. Mărtinaş

29 octombrie 2018 – Vatican News. "Este momentul apărării Bisericii" de Marele Acuzator, cu rugăciunea şi penitenţa: noi, fiii, suntem toţi murdari, dar Biserica nu trebuie murdărită. Cu aceste cuvinte s-a adresat papa Francisc – vorbind liber – la încheierea lucrărilor Sinodului episcopilor dedicat tinerilor. Pontiful a cerut să lăsăm să lucreze în inima noastră acest document final, "ai cărui principali destinatari suntem noi", după cum a spus cu claritate.

Suntem noi primii destinatari ai documentului final

Înainte de toate, pontiful a subliniat că Sinodul nu este un Parlament. "Este un spaţiu protejat pentru ca Duhul Sfânt să poată acţiona" şi de aceea informaţiile care se dau sunt generale şi nu privesc "aspectele cele mai particulare". A amintit apoi că "rezultatul Sinodului nu este un document". "Suntem plini de documente", a afirmat, "nu ştiu dacă acest document Va avea vreun efect în exterior” dar "ştiu că trebuie să aibă efecte în noi, să lucreze în noi".
Papa Francesco: «Acum Duhul Sfânt ne va da nouă Documentul pentru a lucra în inima noastră. Suntem noi destinatarii documentului. Nu lumea de afară. Şi este necesar ca acest document să lucreze, este necesară rugăciunea împreună cu studierea documentului, trebuie să cerem să fim luminaţi [de Duhul Sfânt]" şi să fim conştienţi că documentul ne este destinat nouă.»    

Biserica nu trebuie murdărită

Succesiv, pontiful a pus accentul pe sfinţenia Bisericii, care trebuie apărată. "Mama noastră este sfântă", dar noi, fiii, "suntem cu toţii păcătoşi", şi a evidenţiat cum – tocmai din cauza păcatelor noastre – Marele Acuzator profită şi umblă pe pământ încercând să acuze. "În acest moment ne acuză puternic", a continuat papa, "iar această acuzaţie devine persecuţie", a mai spus, referindu-se la persecuţia creştinilor în diferitele părţi ale lumii. Dar devine şi un alt fel de persecuţie: "acuzaţii continue pentru a murdări Biserica".
Papa Francisc: «Biserica nu trebuie murdărită: fiii, da, [noi] fiii suntem cu toţii murdari, dar Mama nu. Şi, de aceea, este momentul apărării Mamei: iar Mama se apără de Marele Acuzator cu rugăciunea şi penitenţa. De aceea am cerut, ca în această lună care se încheie peste câteva zile, să fie rostită rugăciunea Rozariului şi să fie imploraţi în rugăciune Arhanghelul Mihail şi Preacurata Fecioara Maria pentru a ocroti mereu Maica Biserică. Să continuăm să facem acest lucru. Este un moment dificil pentru că Acuzatorul, prin intermediul nostru, atacă Mama, iar de Mamă nu trebuie să te atingi. Voiam să spun din inimă acest lucru, la sfârşitul Sinodului.»

La începutul discursului rostit liber, papa Francisc a dorit să le mulţumească călduros tuturor acelora care au lucrat la acest Sinod, mulţumindu-le în special tinerilor, despre care a spus că "au adus muzica lor în Aula Sinodului", explicând că termenul "muzică" este un termen diplomatic pentru a spune "zgomot".  

Card. Sako: să nu fie uitaţi creştinii din Orient

Înainte de papa Francisc, au intervenit cardinalul Louis Raphael Sako, preşedintele delegat al Sinodului episcopilor dedicat tinerilor şi cardinalul Lorenzo Baldisseri, secretar general al Sinodului episcopilor. Exprimând gratitudine faţă de Adunarea sinodală, cardinalul Sako a amintit de milioanele de credincioşi care se roagă zilnic pentru Sfântul Părinte şi a amintit un proverb arab potrivit căruia "copacul cu fructe este lovit cu pietre". Încurajându-l să meargă înainte cu curaj şi încredere, cardinalul Sako a spus că "barca lui Petru va rezista" pentru că Isus nu o va lăsa niciodată.  Patriarhul de Babilonia al caldeilor –  Louis Raphaël I Sako – a făcut apel la construirea unei societăţi mai fraterne şi la menţinerea atenţiei faţă de creştinii din Orient, subliniind că absenţa creştinilor din Orient ar duce la un creştinism fără rădăcini.

29 octombrie 2018, 11:25