Căutare

2018.10.29 Giovani Diocesi di Viviers 2018.10.29 Giovani Diocesi di Viviers 

Cuvântul lui Dumnezeu doare, dar vindecă: papa Francisc, Societății Biblice Americane

Miercuri, 31 octombrie 2018, Sfântul Părinte a primit în audiență conducerea Societății Biblice Americane, care a venit la Roma cu ocazia perioadei anuale de reculegere.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
31 octombrie 2018 – Vatican News. ”Vă încurajez să continuați și, pe cât posibil, să intensificați angajamentul menit să transforme viața persoanelor prin Cuvântul lui Dumnezeu”: cu aceste cuvinte papa Francisc a primit azi în audiență staff-ul Societății Biblice Americane, care a venit la Roma cu ocazia perioadei anuale de reculegere. Audiența privată a avut loc la ora 9.00 în sala adiacentă biroului papal din Aula Paul VI.

”Cu adevărat”, a spus mai departe Sfântul Părinte în scurtul său discurs, ”Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a schimba viața pentru că” – după cum se citește în Scrisoarea către Evrei  – ”acesta «este viu, plin de putere și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri [...]; judecă sentimentele și gândurile inimii» (4,12)”.

Cuvântul lui Dumnezeu «este viu și plin de putere». Într-adevăr, încă de la început ”Dumnezeu a spus [...] și așa a fost” (Gen 1,6-7), iar la împlinirea timpurilor Isus ne-a dăruit cuvinte care sunt ”duh și viață” (In 6,63). El a redat viață ”inimilor stinse”, chemându-i să-L urmeze prin cuvântul său pe Zaheu, pe vameșul Matei și pe mulți alții.
Papa Francisc: «Vă urez să primiți întotdeauna Biblica în unicitatea sa prețioasă: drept cuvânt care, fiind impregnat de Duhul Sfânt dătător de viață, ni-L comunică pe Isus, care este viața însăși (cf. In 14,6) și în acest fel face ca viețile noastre să fie roditoare. Nicio altă carte nu are aceeași putere. Prin cuvântul ei, noi îl cunoaștem pe Duhul care a inspirat-o: numai în Duhul Sfânt, de fapt, Cuvântul poate fi cu adevărat primit, trăit și vestit, pentru că Duhul învață toate și amintește ceea ce a spus Isus (cf. In 14,26)».

Totodată, Cuvântul lui Dumnezeu este «ascuțit». ”Este miere care aduce dulcea mângâiere a Domnului, dar este și sabie care trezește o neliniște binefăcătoare în inimă” (cf. Ap. 10,10). ”Tăișul dublu al acestei săbii”, a spus papa în discursul său, ”pe moment poate să doară, dar în realitate este benefic pentru că taie ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu și de iubire”.

În fine, Cuvântul dumnezeiesc «judecă gândurile și sentimentele». ”Cuvântul vieții este și adevărul (cf. In 14,6), iar cuvântul său face adevărul în noi, împrăștiind falsitatea și duplicitatea”.
Papa Francisc: «Scriptura te face să reorientezi iar și iar direcția vieții către Dumnezeu. Lăsându-ne citiți de Cuvânt, devenim la rândul nostru ”cărți deschise”, transparențe vii ale Cuvântului care mântuiește, mărturisitori ai lui Isus și vestitori ai noutății sale. Cuvântul lui Dumnezeu aduce mereu noutate, nu poate fi stăpânit, iese din previziunile noastre și deseori rupe schemele noastre». 

31 octombrie 2018, 11:39