Căutare

2018.10.07 Angelus Domini 2018.10.07 Angelus Domini 

Bărbatul şi femeia chemaţi la experienţa iubirii: papa Francisc la "Angelus"

În acel timp, s-au apropiat de Isus fariseii şi, ca să-l pună la încercare, îl întrebau dacă îi este permis unui bărbat să-şi lase femeia. Isus, răspunzând, le-a zis: "Ce v-a poruncit Moise?" I-au spus: "Moise a permis să scrie un act de despărţire şi s-o lase". Isus le-a spus: "Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta. Însă, de la începutul creaţiei, Dumnezeu «i-a făcut bărbat şi femeie; de aceea omul îşi va părăsi tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui şi cei doi vor fi un singur trup», astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!" Acasă, discipolii l-au întrebat din nou despre aceasta. El le-a spus: "Oricine îşi lasă femeia şi se căsătoreşte cu alta comite adulter cu ea. Şi dacă ea, lăsându-şi bărbatul, se căsătoreşte cu un altul, comite adulter". Îi aduceau copii ca să-i atingă, dar discipolii îi certau. Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare şi le-a spus: "Lăsaţi copiii să vină la mine, nu le interziceţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu! Adevăr vă spun, cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea". Şi, luându-i în braţe, îi binecuvânta punându-şi mâinile peste ei. (Mc 10, 2-16)
Papa Francisc la rugăciunea Angelus din 7 octombrie 2018

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

7 octombrie 2018 – Vatican News.  «Evanghelia din această duminică (cf Mc 10, 2-16) ne oferă cuvântul lui Isus despre căsătorie. Relatarea începe prin provocarea fariseilor care-l întreabă pe Isus dacă-i este permis unui bărbat să-şi lase femeia, după cum prevede legea lui Moise (cf vv. 2-4) Isus, în primul rând, prin înţelepciunea şi autoritatea primite de la Tatăl, redimensionează prescripţia mozaică spunând: "Din cauza împietririi inimii voastre [anticul legislator] v-a scris porunca aceasta" (v 5) Este vorba aşadar despre o concesiune necesară corectării unor anomalii produse de egoismul nostru, dar care nu corespunde intenţiei originale a Creatorului.» Astfel a început papa Francisc cateheza din cadrul rugăciunii mariane "Angelus", de duminică, 7 octombrie, din Piaţa Sfântul Petru.

Amintind proiectul original al Creatorului în care femeia şi bărbatul şi femeia sunt chemaţi la o uniune sacră, pontiful se opreşte asupra răspunsului dat de Isus fariseilor:  

Papa Francisc: «La acest punct, Isus reia Cartea Genezei: «De la începutul creaţiei, Dumnezeu "i-a făcut bărbat şi femeie; de aceea omul îşi va părăsi tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui şi cei doi vor fi un singur trup [astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup.» (v 6-7). Şi spune în concluzie: «Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!"» (v 9) În proiectul original al Creatorului, nu există bărbatul care o ia în căsătorie pe femeie şi, dacă lucrurile nu merg, o repudiază. Nu, [n.n. în proiectul iniţial al Creatorului] există bărbatul şi femeia chemaţi să se recunoască, să se completeze, să se ajute reciproc în căsătorie.»

Această învăţătură a lui Isus este foarte clară şi apără demnitatea căsătoriei, ca uniune de iubire care implică fidelitate. Ceea ce permite soţilor să rămână uniţi în căsătorie este o iubire de dăruire reciprocă susţinută de harul lui Cristos. În schimb, dacă soţii sunt dominaţi de interese individuale, dacă urmăresc satisfacerea personală, atunci uniunea lor nu va putea rezista.»

«Aceiaşi pagină evanghelică» – a continuat pontiful –  «ne aminteşte, cu mare realism, că bărbatul şi femeia chemaţi să trăiască experienţa relaţiei şi a iubirii, pot să înfăptuiască gesturi care pun în criză relaţia de iubire. Isus nu admite repudierea şi tot ceea ce poate duce la naufragiul relaţiei. Şi face aceasta pentru a confirma planul lui Dumnezeu în care se evidenţiază forţa şi frumuseţea relaţiei umane. Biserica, mamă şi maestră, care împărtăşeşte bucuriile şi truda persoanelor, pe de o parte nu oboseşte să confirme frumuseţea familiei după cum ne-a fost încredinţată de Sfânta Scriptură şi de Tradiţie; în acelaşi timp, se străduieşte să facă simţită apropierea maternă faţă de cei care trăiesc experienţa unor relaţii înfrânte sau duse mai departe cu suferinţă şi trudă.»

Papa Francisc nu a lăsat la o parte acele situaţii în care relaţiile de iubire dintre un bărbat şi o femeie, uniţi în sacramentul căsătoriei, ajung să fie rănite, oprindu-se asupra modalităţii lui Dumnezeu de a trata dureroasele falimente conjugale.  

Papa Francisc: «Modul lui Dumnezeu de a acţiona faţă de poporul necredincios – adică faţă de noi – ne învaţă că iubirea rănită poate fi însănătoşită de Dumnezeu prin milostivire şi iertare. De aceea Bisericii, în aceste situaţii, nu i se cere imediat şi exclusiv condamnarea. Dimpotrivă, în faţa atâtor falimente conjugale dureroase, aceasta se simte chemată să trăiască prezenţa sa de caritate şi de milostivire, pentru a conduce din nou la Dumnezeu inimile rănite şi rătăcite.»

«Să o invocăm pe Preacurata Fecioară Maria, pentru a-i ajuta pe soţi să trăiască şi să reînnoiască mereu uniunea lor începând de la darul iniţial făcut de Dumnezeu», a spus pontiful în încheierea reflecţiei pe marginea Evangheliei după sfântul Marcu, capitolul 10, versetele 2-16, din cadrul rugăciunii "Îngerul Domnului" de duminică, 7 octombrie 2018.

Să ne rugăm Rozariul zilnic, în luna octombrie: îndemnul papei Francisc

După cateheza inspirată din Evanghelia liturgiei Duminicii a 27-a de peste an, Sfântul Părinte a amintit că la 7 octombrie se sărbătoreşte Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului şi a adresat un salut special credincioşilor reuniţi la Sanctuarul marian de la Pompei, în Italia, spunând:

Papa Francisc: «Astăzi, în sărbătoarea Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului, adresez un salut special credincioşilor reuniţi la Sanctuarul de la Pompei pentru tradiţionala Implorare către Maica Domnului (Suplica), rugăciune condusă în acest an de cardinalul Mario Zenari, nunţiu apostolic în Siria. Reînnoiesc îndemnul de a ne ruga Rozariul în fiecare zi din luna octombrie, încheind rugăciunea cu antifonul "Sub ocrotirea ta alergăm" şi rugăciunea către Sfântul Mihail Arhanghelul, pentru a respinge atacurile diavolului care vrea să dividă Biserica.»

07 octombrie 2018, 12:52