Căutare

Vatican News
fedeli Cattolici in Cina, fedeli cinesi in preghiera fedeli Cattolici in Cina, fedeli cinesi in preghiera 

Mesajul papei Francisc adresat catolicilor din China: credinţa schimbă istoria

Într-un "Mesaj adresat catolicilor chinezi şi Bisericii universale", papa Francisc explică motivele care l-au determinat să semneze Acordul Provizoriu cu Republica Populară Chineză, mai exact promovarea vestirii Evangheliei şi realizarea unităţii comunităţii catolice.
Mesajul papei Francisc adresat catolicilor din China

Sergio Centofanti – Cetatea Vaticanului

27 septembrie 2018 – Vatican News. Mesajul Sfântului Părinte, anunţat miercuri, în cadrul audienţei generale, începe cu o încurajare adresată catolicilor chinezi, asigurând că sunt "zilnic prezenţi" în rugăciunea sa. Papa Francisc aminteşte cuvintele lui Isus "Nu te teme turmă mică" (Lc 12,32), pe care le-a scris şi Benedict al XVI-lea în Scrisoarea din 27 mai 2007.

Vâltoare de opinii care au creat confuzie şi îndoieli

Intrând imediat în miezul chestiunii, papa Francisc scrie: « În ultima vreme, au circulat multe voci contrastante cu privire la prezentul şi, mai ales, la viitorul comunităţilor catolice din China. Sunt conştient că o astfel de vâltoare de opinii şi considerente a creat destulă confuzie, suscitând în multe inimi sentimente opuse. În unii, se ivesc  îndoieli şi perplexităţi; alţii au senzaţia că au fost parcă abandonaţi de Sfântul Scaun şi, în acelaşi timp, îşi pun întrebarea chinuitoare cu privire la valoarea suferinţelor înfruntate pentru a trăi în fidelitate faţă de Succesorul lui Petru. În schimb, în mulţi alţii prevalează aşteptări pozitive şi reflecţii însufleţite de speranţa unui viitor mai senin pentru o rodnică mărturie a credinţei în ţinutul chinez.» «Această situaţie» –  subliniază pontiful – «s-a accentuat odată cu Acordul Provizoriu dintre Sfântul Scaun şi Republica Populară Chineză privind numirea episcopilor, semnat zilele trecute la Pechin.»

Admiraţie pentru catolicii chinezi, mărturisitori ai Evangheliei până la a-şi da viaţa

În Mesaj, pontiful îşi exprimă "admiraţia sinceră", ce reprezintă "admiraţia întregii Biserici catolice" pentru darul fidelităţii catolicilor chinezi, al statorniciei în încercări, al încrederii profunde în Providenţa Divină, chiar şi atunci când evenimentele s-au demonstrat deosebit de potrivnice şi dificile. Astfel de experienţe dureroase aparţin tezaurului spiritual al Bisericii din China şi întregului Popor al lui Dumnezeu pelerin pe pământ", pontiful amintind că tocmai prin creuzetul încercărilor, Domnul nu încetează niciodată să ne umple cu mângâierile sale şi să ne pregătească o bucurie mai mare şi îndeamnă la îndreptarea privirii spre Evanghelie, după exemplul atâtor credincioşi şi păstori care n-au ezitat să-şi ofere "mărturia lor cea frumoasă" (cf. 1Tim 6,13), până la dăruirea propriei vieţi.

Dialog început de Ioan Paul al II-lea şi continuat de Benedict al XVI-lea

Papa Francisc precizează că Acordul provizoriu este "rodul unui lung şi complex dialog instituţional al Sfântului Scaun cu autorităţile guvernamentale chineze, care a fost inaugurat de sfântul Ioan Paul al II-lea şi continuat de papa Benedict al XVI-lea. Prin intermediul acestui parcurs, Sfântul Scaun a urmărit doar realizarea finalităţilor spirituale şi pastorale specifice deplinei şi vizibilei unităţi a Comunităţii catolice din China."

Având credinţă se porneşte chiar şi fără a cunoaşte drumul

Urmează apoi indicaţii privind "calea la urmarea căreia suntem chemaţi în această nouă etapă". O cale care "necesită timp şi presupune bună voinţa părţilor", explică papa Francisc citând din nou Scrisoarea papei Benedict al XVI-lea adresată catolicilor chinezi. Papa Francisc îl dă exemplu pe Abraham care, "chemat de Dumnezeu, este ascultător şi pleacă spre un ţinut necunoscut pe care trebuia să-l primească drept moştenire, fără a cunoaşte calea care i se prezenta dinainte.

Chestiunea numirii episcopilor

"Era fundamental" – explică papa Francisc - "să se înfrunte, în primul rând, chestiunea numirilor episcopale. "Este cunoscut de toţi că, din păcate, istoria recentă a Bisericii catolice din China a fost marcată în mod dureros de profunde tensiuni, răni şi diviziuni, care s-au polarizat mai ales în jurul figurii episcopului ca păzitor al autenticităţii credinţei şi garant al comuniunii ecleziale. Atunci când, în trecut, s-a pretins să se determine şi viaţa internă a comunităţilor catolice, impunând controlul direct dincolo de competenţele legitime ale statului, în Biserica din China a apărut fenomenul clandestinităţii.

Le cer episcopilor "reconciliaţi" să-şi exprime unitatea regăsită prin gesturi vizibile

Papa Francisc mărturiseşte că a aflat "mare mângâiere în constatarea dorinţei sincere a catolicilor chinezi de a trăi propria credinţă în comuniune deplină cu Biserica universală şi cu Succesorul lui Petru, "inclusiv episcopi, care au rănit comuniunea în Biserică, din cauza slăbiciunii şi a erorilor, dar şi – nu de puţine ori – din cauza presiunii externe puternice şi necuvenite". "De aceea" – continuă pontiful în Mesaj - "după ce am examinat cu atenţie fiecare situaţie personală şi am ascultat diferite păreri, am reflectat şi m-am rugat mult căutând adevăratul bine al Bisericii din China" şi "în faţa Domnului şi cu seninătate în privinţa evaluării, în continuitate cu orientarea predecesorilor mei imediaţi, am decis să acord reconcilierea celor şapte episcopi "oficiali" care au mai rămas, hirotoniţi fără mandat pontifical şi, înlăturând orice sancţiune canonică respectivă, să-i readmit în comuniunea eclezială deplină. În acelaşi timp, le cer lor să exprime, prin gesturi concrete şi vizibile, unitatea regăsită cu Scaunul Apostolic şi cu Bisericile răspândite în lume şi să se menţină fideli faţă de ea în pofida dificultăţilor."

Depăşirea contrapoziţiilor din trecut

Adresându-se episcopilor, preoţilor şi persoanelor consacrate, papa Francisc îndeamnă la depăşirea contrapoziţiilor din trecut. «Să ne angajăm cu umilinţă pentru reconciliere şi unitate», scrie pontiful, invocând de la Domnul darul păcii şi îndemnându-i pe toţi să ceară protecţia maternă a Maicii Domnului, rugându-se: «Fecioară a speranţei, ţie îţi încredinţăm drumul credincioşilor din nobilul ţinut din China. Te rugăm să prezinţi Stăpânului istoriei suferinţele şi trudele, implorările şi aşteptările credincioşilor care te roagă, o, Regină a cerului!»

27 septembrie 2018, 11:50