Căutare

Vatican News
201-06-23 Emouna Fraternite Alumni 201-06-23 Emouna Fraternite Alumni 

Viața oricărui om este sacră: papa Francisc, unei asociații inter-religioase franceze

Ocazia este una obișnuită, nu și discursul papei Francisc, care a făcut un adevărat rezumat al viziunii sale asupra dialogului dintre religii: NU sincretismului, datoria identității, curajul alterității și sinceritatea intențiilor. Este vorba de audiența din 23 iunie 2018 acordată cursanților programului “Emouna – L’Amphi des religions” din cadrul Institutului de Studii Politice din Paris. Programul cooptează liderii marilor religii din Hexagon pentru o formare pluridisciplinară.

Adrian Dancă – Cetatea Vaticanului

24 iunie 2018 – Vatican News. Papa Francisc a primit ieri în audiență reprezentanții asociației “Emouna – L’Amphi des religions”, înființată între cursanții programului formativ ”Emouna Fraternité Alumni” din cadrul Institutului de Studii Politice din Paris. Cursul își propune să pregătească într-un cadru pluridisciplinar liderii marilor religii din Franța pentru a-și aprofunda cunoștințele despre instituțiile și responsabilitățile celorlalte religii.

Religiile au dreptul să participe la dezbaterea publică

Venind la Roma cu ocazia unei călătorii de studiu, reprezentanții asociației au fost primiți în audiență de papa Francisc care, în discursul său, a spus că ”se bucură” de existența unei asemenea realități la care participă marile religii din Franța și de ”aspirația împărtășită în rândul asociației, care urmărește să întărească legăturile de fraternitate dintre membrii diverselor religii, aprofundând o muncă de cercetare”. Însăși cursul de studii, a remarcat pontiful, dovedește ”posibilitatea de a trăi un pluralism sănătos, care respectă diferențele și valorile pe care le poartă fiecare”.
Papa Francisc: ”Voi dați mărturie și despre capacitatea religiilor de a lua parte la dezbaterea publică într-o societate secularizată (cf. exortați apostolică Evangelii gaudium, 183 și 255). Voi arătați, mai departe, grație legăturilor fraterne stabilite între voi, că dialogul dintre credincioșii diverselor religii este o condiție necesară pentru a contribui la pacea în lume”.

Datoria identității și sinceritatea intențiilor

Încurajând continuarea acestui parcurs, pontiful a subliniat importanța conjugării a trei atitudini fundamentale în vederea dialogului: datoria identității, curajul alterității și sinceritatea intențiilor (cf. Discurs la Conferința internațională pentru pace, Cairo, 28 aprilie 2017).
Papa Francisc: ”Știți, de fapt, că adevărata fraternitate nu poate fi trăită decât în această atitudine de deschidere față de ceilalți, care nu caută niciodată un sincretism împăciuitor; dimpotrivă, caută întotdeauna cu sinceritate să se îmbogățească din diferențe cu voința de a le înțelege pentru a le respecta mai bine, pentru că binele fiecăruia stă în binele tuturor. Vă îndemn, de aceea, să dați mărturie prin calitatea relațiilor dintre voi că «religia nu este o problemă, ci o parte a soluției: [...] religia ne amintește că este necesar să ne ridicăm sufletul spre Înalt pentru a învăța să construim cetatea oamenilor» (ibid.)”.

Cultura întâlnirii și a dialogului între religii

În acest fel, a continuat papa Francisc adresându-se oaspeților francezi de diferite crezuri, ”veți putea să vă susțineți reciproc pentru a fi ca pomi bine plantați, înrădăcinați în solul istoriei și al respectivelor voastre tradiții; făcând aceasta, contribuiți ca bărbați și femei de bună voință, la transformarea «zi după zi a aerului poluat al urii în oxigenul fraternității» (ibid.).
Papa Francisc: ”Vă încurajez să faceți să crească o cultură a întâlnirii și a dialogului, a promovării păcii și să apărați, cu blândețe și respect, sacralitatea oricărei vieți umane împotriva oricărei forme de violență fizică, socială, educativă sau psihologică. Îndemnându-vă să ne rugăm unii pentru alții, implor de la Dumnezeu darul păcii pentru fiecare dintre voi. Și îl invoc pe Părintele tuturor oamenilor să vă ajute să mergeți ca frații pe calea întâlnirii, dialogului și concordiei în spirit de colaborare și de prietenie!”. 

24 iunie 2018, 12:27