Căutare

Vatican News
2018-06-23 Papa Francesco incontra la delegazione di African Instituted Churches 2018-06-23 Papa Francesco incontra la delegazione di African Instituted Churches 

Creștinii și ”gravele ostilități reciproce”: la papa Francisc, o delegație a Bisericilor din Africa

Papa Francisc a primit sâmbătă, 23 iunie 2018., reprezentanții organizației ”African Instituted (Independent) Churches" (AIC), cu ocazia pelerinajului pe care l-au efectuat zilele acestea la Roma. ”Deși există diferențe relevante între noi cu privire la chestiunile de natură teologică și ecleziologică”, a recunoscut papa Francis în discursul său, ”sunt multe domenii în care liderii și credincioșii diverselor comunități ale familiei creștine pot stabili obiective comune și pot lucra pentru binele tuturor, în special pentru binele fraților și surorilor mai dezavantajați și mai slabi”.

Adrian Dancă – Cetatea Vaticanului

23 iunie 2018 – Vatican News. ”Zilele petrecute la Roma, orașul martiriului apostolilor Petru și Pavel, să vă întărească certitudinea cu privire la ferma voință a Bisericii catolice de a face tot posibilul, alături de partenerii săi ecumenici, pentru a promova Împărăția dreptății, păcii și fraternității pe care Dumnezeu o vrea pentru întreaga umanitate”: a spus papa Francisc primind sâmbătă, 23 iunie a.c., reprezentanții organizației ”African Instituted (Independent) Churches" (AIC), cu ocazia pelerinajului pe care l-au efectuat zilele acestea la Roma. Din această organizație fac parte zeci de comunități creștine din Africa sub-sahariană fondate de misionari de diverse confesiuni, dar care s-au desprins de Biserica mamă din punct de vedere canonic formând comunități de sine stătătoare sau ”independente”. În prezent aceste comunități însumează peste 85 de milioane de creștini africani. Organizația AIC face parte din Consiliul Mondial al Bisericilor, care a primit pe 21 iunie 2018 la Geneva vizita papei Francisc cu ocazia celor 70 de ani de la înființare.

Africa, asemenea omului căzut în mâinile tâlharilor (cf. Lc 10, 30-37)

Remarcând în discursul său că lupta pentru independență depusă de țările africane în secolul trecut nu a dus la îndeplinirea promisiunilor inițiale, papa a evidențiat că ”multe țări sunt încă departe de pace și de o dezvoltare economică, socială și politică ce să cuprindă toate sectoarele”.
Papa Francisc: ”Africa de astăzi a fost comparată cu omul care cobora de la Ierusalim la Ierihon și care a căzut în mâinile tâlharilor, care l-au despuiat, l-au strivit în bătaie și au plecat mai departe lăsându-l pe jumătate mort (cf. Lc 10, 30-37). Întrebarea fundamentală la care trebuie să răspundem este: în ce sens mesajul creștin este o veste bună pentru popoarele din Africa? În fața disperării celor săraci, a frustrării celor tineri, a strigătului de durere al celor bătrâni și suferinzi, Evanghelia lui Isus Cristos, transmisă și trăită, se traduce în experiențe de speranță, pace, bucurie, armonie, iubire și unitate”.

Suntem diferiți, dar putem colabora între noi

În această privință, Sfântul Părinte a spus că ”îndatorirea noastră creștină este aceea de a însoți orice efort pentru a favoriza folosirea înțeleaptă și etică” a resurselor umane, culturale și materiale de pe continent. ”Deși există diferențe relevante între noi cu privire la chestiunile de natură teologică și ecleziologică”, a recunoscut papa Francisc, ”sunt multe domenii în care liderii și credincioșii diverselor comunități ale familiei creștine pot stabili obiective comune și pot lucra pentru binele tuturor, în special pentru binele fraților și surorilor mai dezavantajați și mai slabi”.
Papa Francisc: ”Popoarele Africii au un adânc simț religios, simțul existenței unui Dumnezeu creator și a unei lumi spirituale. Familia, iubirea pentru viață, copiii văzuți ca un dar al lui Dumnezeu, respectul față de cei înaintați în vârstă, datoriile față de cei de aproape și de departe... Aceste valori religioase și aceste principii de viață, nu aparțin oare nouă, tuturor creștinilor? Pornind de la acestea, putem să exprimăm, așadar, solidaritatea noastră în relațiile interpersonale și sociale”.

Dincolo de ”gravele ostilități reciproce” dintre creștini

”O îndatorire specială a creștinilor în societățile africane”, a reluat Sfântul Părinte, ”este aceea de a promova coexistența între grupuri etnice, tradiții, limbi și chiar religii diverse, o îndatorire care deseori întâmpină obstacole datorate gravelor ostilități reciproce”. De aici, îndemnul pontifului la ”o întâlnire mai intensă și la un dialog ecumenic între noi și cu toate celelalte Biserici”. ”Fie ca Duhul Sfânt”, a fost urarea finală a papei Francisc, ”să ne lumineze ca să reușim să găsim modul prin care să promovăm colaborarea între toți – creștini, adepți ai religiilor tradiționale și musulmani – pentru un viitor mai bun al Africii”. ”Îmi doresc”, a încheiat Suveranul Pontif, ”ca aceste zile petrecute la Roma, orașul martiriului apostolilor Petru și Pavel, să întărească certitudinea cu privire la ferma voință a Bisericii catolice de a face tot posibilul, alături de partenerii săi ecumenici, pentru a promova Împărăția dreptății, a păcii și a fraternității pe care Dumnezeu o vrea pentru întreaga omenire”.

23 iunie 2018, 12:43