Căutare

Vatican News
2017-06-04 Messa di Pentecoste 2017-06-04 Messa di Pentecoste 

Rusaliile. Regina Coeli cu papa Francisc: Duhul Sfânt, izvorul sfințirii noastre (text și video)

În ziua aceea și-a avut începutul istoria de sfințenie creștină, pentru că Duhul Sfânt este izvorul sfințeniei, care nu este un privilegiu pentru puțini, ci o vocație pentru toți. Prin Botez, într-adevăr, suntem cu toții chemați să participăm la însăși viața dumnezeiască a lui Cristos și, prin Confirmațiune, să devenim mărturisitorii săi în lume.

Adrian Dancă – Cetatea Vaticanului

RV 20 mai 2018. ”Duhul Sfânt este izvorul sfințeniei, iar aceasta nu reprezintă un privilegiu pentru puțini, ci o vocație pentru toți”: a spus papa Francisc la rugăciunea ”Regina Coeli”, recitat astăzi după Sf. Liturghie de Rusalii. La finalul alocuțiunii, pontiful a făcut un apel la dialog și reconciliere în Venezuela, unde milioane de alegători sunt chemați astăzi la urne pentru alegerile prezidențiale, și a subliniat că Ierusalimul este oraș sfânt deopotrivă pentru creștinii, evrei și musulmani.

Vă oferim aici în traducerea noastră de lucru alocuțiunea și apelurile papei Francisc:

«Dragi frați și surori,
În sărbătoarea de astăzi a Rusaliilor culminează timpul pascal, centrat pe moartea și învierea lui Isus. Această solemnitate ne face să ne amintim și să retrăim revărsarea Duhului Sfânt asupra apostolilor și a celorlalți discipoli, adunați în rugăciune cu Fecioara Maria în cenacol (cf. Fap 2,1-11). În ziua aceea și-a avut începutul istoria de sfințenie creștină, pentru că Duhul Sfânt este izvorul sfințeniei, care nu este un privilegiu pentru puțini, ci o vocație pentru toți.

Prin Botez, într-adevăr, suntem cu toții chemați să participăm la însăși viața dumnezeiască a lui Cristos și, prin Confirmațiune, să devenim mărturisitorii săi în lume. ”Duhul Sfânt revarsă sfințenie pretutindeni în sfântul popor credincios al lui Dumnezeu” (cf. exort. apost. Gaudete et exsultate, 6). După cum afirmă Conciliul Vatican II, ”i-a plăcut lui Dumnezeu să-i sfințească și să-i mântuiască pe oameni nu individual și fără vreo legătură între ei, dar a voit să facă din ei un popor care să-l cunoască în adevăr și să-l slujească în sfințenie” (Lumen gentium, 9).

Încă prin profeții din vechime, Domnul vestise poporului acest plan al său. Ezechiel: ”Duhul meu îl voi pune în vi și vă voi face să umblați după hotărârile mele, să păziți și să împliniți judecățile mele. [...] Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru” (Ez 36, 27-28). Ioel: ”Voi revărsa Duhul meu peste orice făptură: vor profeți fiii voștri și fiicele voastre. [...] Ba chiar și peste sclavi și peste slujitoare voi revărsa Duhul meu în zilele acelea. [...] Oricine va invoca numele Domnului va scăpa” (Il 3,1-2.5). Toate aceste profeții se împlinesc în Isus Cristos, ”mijlocitorul și garantul revărsării perene a Duhului” (Prefața după Înălțare, Liturghierul Roman). Astăzi este sărbătoarea revărsării Spiritului.

Din acea zi de Rusalii și până la apusul veacurilor, această sfințenie, a cărei plinătate este Cristos, este dăruită tuturor celor care se deschid la lucrarea Duhului Sfânt și se străduiesc să-i fie ascultători. Spiritul Sfânt, venind în noi, învinge uscăciunea, deschide inimile la speranță, stimulează și favorizează maturizarea lăuntrică a raportului cu Dumnezeu și cu aproapele. Este ceea ce spune Sfântul Paul: ”Rodul Spiritului este iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, fidelitatea, blândețea, cumpătarea” (Gal 5,22). Toate acestea le face Spiritul în noi. De aceea, sărbătorim astăzi această bogăție pe care Tatăl ne-o dăruiește.

Să cerem Fecioarei Maria să dobândească și astăzi pentru Biserică o reînnoită revărsare a Duhului Sfânt, o reînnoită tinerețe care să ne dăruiască bucuria de a trăi și de a mărturisi Evanghelia și ”să insufle în noi o dorință aprinsă de a fi sfinți pentru mai marea slavă a lui Dumnezeu” (Gaudete et exsultate, 177).

Regina coeli din 20 mai 2018

La rugăciunea ”Regina Coeli”, recitată pentru ultima dată în acest timp pascal, Sfântul Părinte a făcut un apel în favoarea Venezuelei, unde milioane de electori sunt chemați duminică la urne pentru alegerile prezidențiale. «Doresc să dedic o amintire specială îndrăgitei Venezuela. Cer ca Duhul Sfânt să dăruiască întregului popor venezuelan – tuturor, guvernanților și poporului – înțelepciunea de a întâlni calea păcii și a unității. Mă rog și pentru deținuții care au murit ieri».

Pontiful a salutat, de asemenea, diferitele grupuri de romani și peregrini, în special pe cei din Spania, Portugalia și Germania, și a menționat locul istoric în care Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor. «Rusaliile ne îndreaptă inima spre Ierusalim. Aseară am fost unit spiritual la Veghea de rugăciune pentru pace care a avut loc în acest oraș, sfânt pentru evrei, creștini și musulmani. Iar astăzi, să continuăm să-l invocăm pe Duhul Sfânt ca să trezească voință și gesturi de dialog și reconciliere în Țara Sfântă și în întregul Orient Mijlociu».

Papa Francisc a menționat și o importantă tradiție care se reînnoiește la solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt. «Evenimentul de la Rusalii marchează originea misiunii universale a Bisericii. Din acest motiv, este publicat astăzi Mesajul pentru următoarea Zi mondială a misiunilor. Și îmi place să amintesc că ieri s-au împlinit 175 de ani de când s-a născut Opera Copilăriei Misionare, în care copiii sunt protagoniștii misiunii, prin rugăciunea și micilor lor gesturi cotidiene de iubire și de slujire. Mulțumesc și încurajez toți copiii care participă la răspândirea Evangheliei în lume. Vă mulțumesc!»

Primiți acum Binecuvântarea apostolică invocată duminică, solemnitatea Rusaliilor, de papa Francisc, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

20 mai 2018, 14:23