Versiune Beta

Cerca

Regina Coeli din 29 aprilie 2018

Rugați-vă împreună cu Papa

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Îngerul Domnului

Îngerul Domnului a vestit Mariei.

Și ea a zămislit de la Duhul Sfânt.

Bucură-te, Marie...

Iată slujitoarea Domnului.

Fie mie după cuvântul tău.

Bucură-te, Marie...

Și Cuvântul s-a făcut trup.

Și a locuit între noi.

Bucură-te, Marie...

Roagă-te pentru noi, sfântă Născătoare de Dumnezeu

Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

Să ne rugăm

Te rugăm, Doamne, să reverși harul tău asupra sufletelor noastre pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea îngerului întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duși prin patima și crucea sa la slava învierii. Prin același Cristos, Domnul nostru.

Amin.

Slavă Tatălui.. (trei ori)

Odihna cea veșnică..

Binecuvântarea apostolică

Domnul să fie cu voi. Și cu duhul tău.

Fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până-n veac.

Ajutorul nostru este în numele Domnului.

care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.

Amin.

Ce este ”Regina Coeli”?

Antifonul pascal ”Regina Coeli” este una din cele patru antifoane mariane (alături de Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum și Salve Regina). În 1742 papa Benedict al XIV-lea a cerut să fie recitată în locul rugăciunii ”Angelus” și stând în picioare, în semn de biruință asupra morții, pe timpul Paștelui, din duminica Învierii până la Rusalii.

Asemenea rugăciunii ”Îngerul Domnului”, este recitată de trei ori pe zi - în zori, la amiază și la apus - pentru a sanctifica ziua în cinstea Domnului și a Fecioarei Maria. Potrivit unei tradiții, acest antifon antic ar fi apărut în secolul al VI-lea sau al X-lea, dar răspândirea sa documentată provine din prima jumătate a secolului al XIII-lea, când a fost introdusă în Breviarul franciscan.

Este compusă din patru versuri scurte care se încheie fiecare cu aclamația ”Aleluia”, fiind rugăciunea pe care credincioșii o adresează Fecioarei Maria, regina cerului, pentru se bucura împreună cu Ea de învierea lui Cristos.

La recitarea acestui antifon a doua zi de Paști, în 6 aprilie 2015, papa Francisc a subliniat dispoziția inimii care ar trebui să însoțească această rugăciune: ”...ne adresăm Mariei îndemnând-o să se bucure pentru că Cel pe care l-a purtat în sân a înviat precum a zis și ne încredințăm mijlocirii ei. În realitate, bucuria noastră oglindește bucuria Mariei, pentru că Ea a păstrat și păstrează cu credință evenimentele lui Isus. Să recităm, așadar, această rugăciune cu aceeași emoție a fiilor care se simt fericiți pentru că mama lor este fericită”.

Cele mai recente